11 พฤษภาคม 2021

ชง ครม. "อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน" รับค่าตอบแทน (มีคลิป)

27 Sep 2020 15:30 น.
อ่าน 1,162 ครั้ง

ชง ครม. "อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน"  รับค่าตอบแทน (มีคลิป)

"เฉลิมชัย" ลั่นรับปากดูแล "อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน" หรือ อกม. กว่า 7.5 หมื่นคน อย่างเต็มที่ เตรียมเสนอ ครม. รับค่าตอบแทน เร็วๆ นี้ เป็นครั้งแรก


ชง ครม. "อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน"  รับค่าตอบแทน (มีคลิป)

 

 

วันที่ 27 ก.ย.63 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังการพบ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ในเวทีพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพอาสาสมัครเกษตรระดับเขต ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นนโยบายสำคัญที่จะให้พี่น้องเกษตรกร ขับเคลื่อนงานไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ เปรียบเสมือนผู้ปิดทองหลังพระของพี่น้องเกษตรกร ซึ่ง อกม.เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการสำรวจเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ  รวมถึงมีภารกิจสำคัญทั้งการช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร, จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน , ประสานงานการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาการเกษตร รวมถึงการรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น การระบาดศัตรูพืช  โดย อกม.มีหมู่บ้านละ 1 คน รวมทั้งประเทศ จำนวน 75,155 คน ซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ

 

ขณะนี้ได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร เสนอค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) และได้ประกาศระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เพื่อเตรียมเสนอ ครม. สนับสนุนค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) ให้กับ อกม.ด้วย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ อกม. ได้ช่วยพี่น้องเกษตรกร ให้ได้รับเงินในมาตรการ เยียวยาเกษตรกร ตามเป้าหมาย รวมทั้งให้กำลังใจและเห็นคุณค่าในความเสียสละทุ่มเท ในการปฏิบัติภารกิจของ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอย่างหนักมาโดยตลอด

 

 

 

 

 

 

 

 ชง ครม. "อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน"  รับค่าตอบแทน (มีคลิป)

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในปีงบประมาณ 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน มีทั้งหมดกว่า 75,00 คน  ซึ่งจะมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบทบาทหน้าที่ ในฐานะเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ให้สามารถสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรและงานตามภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงสนับสนุนให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)  มีระบบการทำงานเป็นกลไกและมีส่วนร่วมในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงเครือข่าย  การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และพัฒนาให้เป็นต้นแบบแก่เกษตรกรทั่วไปนอกจากนี้ การสร้างขวัญกำลังใจ สร้างการรับรู้ให้สาธารณชน พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครเกษตร ในฐานะเกษตรกรผู้มีจิตอาสา ให้โอกาสในการแสดงความเป็นผู้นำและเป็นที่เชื่อถือยอมรับของเกษตรกร

 


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend