เร่งหาด่วน แรงงานเก็บลำไยสวนเมืองจันท์    

08 ก.ย. 2563 เวลา 7:07 น.321

     รัฐมนตรีแรงงานห่วง ชาวสวนลำไยขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิต  มอบกรมการจัดหางานประสานมหาดไทย หาแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์  เพิ่มทางเลือกให้ชาวสวนลำไย

 

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วง ชาวสวนลำไย ขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิต  มอบกรมการจัดหางาน แจ้งจัดหางานทั่วประเทศ  ประสานมหาดไทยหาแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์  เพิ่มทางเลือกให้ชาวสวนลำไย แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน 

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   กล่าวถึงกรณีที่ เกษตรกรปลูกลำไย ได้รับความเดือดร้อน จากการขาดแคลนแรงงานเพื่อนบ้านเก็บเกี่ยวลำไยในฤดูกาล 2563-2564 จากผลกระทบของโควิด-19 ที่ทำให้มีข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศมาทำงาน ภายหลังได้รับฟังข้อปัญหาจากกลุ่มสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกลำไยในจังหวัดจันทบุรี เมื่อสิ้นเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมการจัดหางาน  หาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน  แจ้งจัดหางานโดยเฉพาะในจังหวัดที่มีเกษตรกรปลูกลำไย  เร่งประสานกระทรวงมหาดไทย หาแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์มาทำงานทดแทน เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับชาวสวนลำไย 

 เร่งหาด่วน แรงงานเก็บลำไยสวนเมืองจันท์         
“ หลังจากที่ได้รับฟังข้อปัญหาจากกลุ่มสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกลำไยในจังหวัดจันทบุรี  ในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ตนไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เร่งหาแนวทางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมสั่งการให้กรมการจัดหางาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย หามาตรการที่เหมาะสมทันที โดยความคืบหน้าขณะนี้  กรมการจัดหางานได้แจ้งจัดหางานจังหวัด โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีเกษตรกรปลูกลำไยเป็นสินค้าส่งออก  เร่งประสานข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อหาความเป็นไปได้ในการนำแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ มาทำงานทดแทนแรงงานเพื่อนบ้าน ที่ประสบปัญหาข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้  อย่างไรก็ดี จะอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยของประชาชนจากความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค-19 เป็นสำคัญ” นายสุชาติฯ กล่าว

 เร่งหาด่วน แรงงานเก็บลำไยสวนเมืองจันท์    

 เร่งหาด่วน แรงงานเก็บลำไยสวนเมืองจันท์    

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า  กรมการจัดหางาน ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไย ในการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เชื่อมโยงถึงการส่งออกของประเทศไทยได้ โดยขณะนี้ได้กำชับให้จัดหางานจังหวัด ที่มีแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือตามฤดูกาล และมีเกษตรกรปลูกลำไย สำรวจความต้องการแรงงาน เพื่อหาแรงงานกลุ่มอื่น ๆ มาทำงานทดแทน 
    
อย่างไรก็ดี สำหรับการนำเข้าแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นแรงงานกลุ่มที่ขาดแคลนนั้น  ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการหามาตรการที่เหมาะสม ตามมาตรการดูแล ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่สองในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย     อย่างไรก็ดี จะเร่งหามาตรการและแนวทางที่เหมาะสม ที่ให้ได้ผลดีและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยให้ได้มากที่สุด เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 เร่งหาด่วน แรงงานเก็บลำไยสวนเมืองจันท์    

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เยียวยาเกษตร” ลำไย แจ้งรับเงินเท็จผิดกฎหมาย

อัด 5 มาตรการอุ้ม‘ลำไยเหนือ’

“ลำไย” ราคาดิ่ง หน้าสวน 6 บาท/กก. ปล่อยร่วงเกลื่อน จ้างแรงงานไม่คุ้ม

“ลำไยจีน”ราคาตกหวั่นกระทบไทย