7 มีนาคม 2021

ตรวจสอบสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com รีบแจ้งบัญชีก่อน 30 ก.ย.

27 Aug 2020 00:09 น.
อ่าน 49,403 ครั้ง

ตรวจสอบสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com รีบแจ้งบัญชีก่อน 30 ก.ย.

www.เยียวยาเกษตกร.com ที่ได้รับสิทธิ์ยังไม่แจ้งเลขที่บัญชี รีบแจ้งด่วนก่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุติจ่ายเงินเยียวยา 30 ก.ย.นี้


 

จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ "เยียวยาเกษตรกร"จำนวน 10 ล้านรายเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพ.ค.- ก.ค. รวม 15,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. แต่มีบัญชีของธนาคารอื่นสามารถลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือ คลิกที่ www.moac.go.th ได้มีการทยอยโอนเงินให้เกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกษตรกร ตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.เคาะ"เยียวยาเกษตรกร" สวนลำไย 2,000 บาท

ตรวจสอบสถานะ www.เยียวยาเกษตรกร.com ถ้าขึ้นสถานะรับสิทธิ์รอรับเงินก่อน15ก.ย.

ตรวจสอบสถานะwww.เยียวยาเกษตรกร.com ธ.ก.ส.เร่งโอนกลุ่มตกหล่น

ตรวจสอบสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com กลุ่มไหนได้สิทธิ์เยียวยา 15,000 เช็กที่นี่เมื่อเร็วๆนี้ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม.มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2563 ที่ได้มีการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 8 (2) แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกำหนดฯ) ดังนี้
 1.เห็นชอบให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ จำนวนไม่เกิน 38,737 ราย เกษตรกรที่มาอุทธรณ์รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้สิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการฯ และได้ผ่านการพิจารณาของ กษ. แล้วแต่ กษ. ไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือฯ ได้ทันวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จำนวนไม่เกิน 1,028 ราย โดยให้ กษ. เร่งดำเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวงวดเดียวจำนวน 15,000 บาทต่อรายให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 15 กันยายน 2563กรณีดังนี้

  • เกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียน - ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา แต่ได้รับการตรวจสอบรับรองสิทธิ์อย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
  • เกษตรกรไม่ได้สิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการ เนื่องจากในช่วงแรกมีความซ้ำซ้อนกับสิทธิโครงการเราไม่ทิ้งกัน ต่อมาได้สละสิทธิโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว
  • หน่วยงานรับขึ้นทะเบียนขอส่งข้อมูลเกษตรตกหล่น
  • เกษตรกรที่มาอุทธรณ์และผ่านการพิจารณาแล้ว
     

  2.มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบมาตรการ/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินการติดตามผู้รับสิทธิที่ยังไม่มาแจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงินกับหน่วยงานรับผิดชอบให้สิ้นสุดภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 และหากพ้นกำหนดแล้วให้หน่วยงานรับผิดชอบยุติการดำเนินการติดตาม/การโอนเงิน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ให้คณะกรรมการฯ ทราบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป

เปิดคุณสมบัติ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend