ธนาคารออมสิน แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

14 ส.ค. 2563 เวลา 4:10 น.2.2k

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในวันที่ 22 ส.ค. 2563 ระหว่างเวลา 03.30 - 08.00 น. (4 ชั่วโมง 30 นาที) และวันที่ 23 ส.ค. 2563 ระหว่างเวลา 03.30 - 07.00 น. (3 ชั่วโมง 30 นาที)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสินสินเชื่อเคหะกลุ่มเฉพาะผ่อนไม่เกิน40ปี เช็กที่นี่

เปิดเงื่อนไขธนาคารออมสิน สินเชื่อเคหะ กตัญญูดูแลบุพการี

เช็กที่นี่ ธนาคารออมสินสินเชื่อเคหะ สานฝันให้เป็นจริง

ธนาคารออมสินสินเชื่อฉุกเฉิน50,000 รอบ2 ทำอย่างไรกู้ให้ผ่าน

 

 

 

ช่องทางและบริการที่ไม่สามารถใช้งานได้

- ไม่สามารถซื้อสินค้าและบริการ ผ่านเครื่องรับรายการบัตร EDC

ณ ร้านค้าที่ใช้บริการเครื่องฯ ของธนาคารออมสิน

- ไม่สามารถซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทาง Internet

(Online Shopping)

- ไม่สามารถซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทาง

Mobile Application GSB PAY

- ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันงาน GSB Credit Card บนระบบงาน

MyMo (Mobile Banking)

 

 

ธนาคารออมสิน แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

แท็กที่เกี่ยวข้อง