ลุยปั้นผู้ประกอบการใหม่ เจาะตลาดคนรักสุขภาพ-สูงวัย

12 ส.ค. 2563 เวลา 6:22 น.353

“กรมพัฒน์ฯ ลุยโมเดลธุรกิจยุคใหม่ ปั้นผู้ประกอบการเจาะตลาดคนรักสุขภาพ และกลุ่มผู้สูงวัยยุค New Normal

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดงานเสวนา ‘Well-being Business 2020 โมเดลธุรกิจใหม่สร้างโอกาสทางธุรกิจ’เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดแนวคิดในการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ (New Business Model) ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ทุกธุรกิจมีการพัฒนาสินค้า บริการ พร้อมปรับตัวเตรียมรับมือกับตลาดสินค้า-บริการสุขภาพ และกลุ่มผู้สูงวัยในยุค New Normal เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

 

นายพูนพงษ์  นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ (DNA Smart Business Care) มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 โดยเป็นการอบรมแบบเข้มข้นรวม 42 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาศักยภาพ และกระตุ้นแนวคิดในการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ (New Business Model) ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 51 ราย ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและสุขภาพ เช่น ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สินค้าเวชภัณฑ์แผนโบราณ สกินแคร์ อุปกรณ์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและกายภาพบำบัด ธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจโรงแรม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ธุรกิจสูงวัย" คึก ชิงหมื่นล้าน!!

รัฐหนุนมาตรการ รับมือสังคมผู้สูงวัย

 

ลุยปั้นผู้ประกอบการใหม่ เจาะตลาดคนรักสุขภาพ-สูงวัย

 

โดยมอบองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและแนวคิดในการพัฒนาสินค้าและบริการ เช่น แนวคิดการ Transform ธุรกิจและแนวโน้มเทรนด์ธุรกิจแห่งอนาคต (Future Trend) กระบวนการวิจัยเพื่อหา Insight หรือความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าในยุคดิจิทัล กลยุทธ์เพื่อการสร้างและปรับโมเดลทางธุรกิจที่สอดคล้องกับการค้ายุคใหม่ รวมทั้งการสร้างประสบการณ์แบรนด์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ จนนำไปสู่การเป็นต้นแบบสินค้าและบริการยุคใหม่ 

 

ทั้งนี้ภายหลังจากการฝึกอบรมสิ้นสุดลงผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องการเวทีในการนำเสนอแนวคิดที่ได้รับถ่ายทอดมาจากวิทยากร จึงร่วมกับกรมฯ จัดงานเสวนา “Well-being Business 2020 โมเดลธุรกิจใหม่สร้างโอกาสทางธุรกิจ” ขึ้นในวันนี้ เพื่อต้องการขยายโอกาสทางการตลาด เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจระหว่างกัน พร้อมทั้งเป็นเวทีนำเสนอผลงานความสำเร็จ (Showcase) และเจรจาธุรกิจ (Business Matching) กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้นำด้านธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ 

 

 

ลุยปั้นผู้ประกอบการใหม่ เจาะตลาดคนรักสุขภาพ-สูงวัย

 

“การจัดงานเสวนาในวันนี้ กรมฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมแชร์ไอเดีย แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างโอกาสและปรับโมเดลธุรกิจของกลุ่ม Well-being Business ซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุนในขณะนี้และในอนาคตข้างหน้า เนื่องจากทุกประเทศกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำเสนอธุรกิจ (Showcase)     ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจบริการสุขภาพดังกล่าว เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดได้อีกด้วย” 

แท็กที่เกี่ยวข้อง