15 เมษายน 2021

“นฤมล” โพสต์เฟซติดตามเร่งรัดแก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วมรับฤดูฝน

11 Jul 2020 14:40 น.
อ่าน 158 ครั้ง

“นฤมล” โพสต์เฟซติดตามเร่งรัดแก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วมรับฤดูฝน

“นฤมล” โพสต์เฟซติดตามเร่งรัดแก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วมรับฤดูฝน ก่อนส่ง "ครม." พิจารณา


นางนฤมล  ภิญโญสินวัฒน์  โฆษกรัฐบาล โพสเฟซบุ๊ก (@DrNarumonP) โดยระบุว่า คณะทำงานด้านอำนวยการภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติประชุม หรือ “กอนช.” ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามประเมินสถานการณ์น้ำ ปรับแผน มาตรการและเร่งรัดการดำเนินการ สำหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการ (งบกลาง) ให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ให้รายงานปัญหาอุปสรรคต่อ กอนช. เพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรี หรือ “ครม.” ต่อไป นอกจากนี้ยังมอบหมายทุกหน่วยงานให้บูรณาการเครื่องจักรเร่งกำจัดผักตบชวาส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 63

 

ส่วนปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอแผนงานแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาว จังหวัดพิจิตรได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่ากรมชลประทานและจังหวัดพิจิตรร่วมเสนอแผนการลำเลียงน้ำเข้าบึงสีไฟ ทั้งนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานบัญชีเครื่องจักรเครื่องมือให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ทราบภายใน 20 กรกฎาคม 63 โดยให้ ปภ.จัดทำบัญชีเครื่องมือเครื่องจักรที่มีความพร้อมใช้งานของทุกหน่วยงาน แยกรายจังหวัด และรายงานผลการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยให้ กอนช. ทราบ

“นฤมล” โพสต์เฟซติดตามเร่งรัดแก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วมรับฤดูฝน

สำหรับการช่วยเหลือภัยแล้ง ได้มีการประกาศยุติสถานการณ์อีก 2 จังหวัดคือพะเยาและฉะเชิงเทรา คงเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง 4 จังหวัด โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือทางการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน
 

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend