23 มิถุนายน 2021

"เยียวยากลุ่มเปราะบาง"เฉพาะเด็กแรกเกิดที่รายชื่อตกหล่นมีลุ้นรับเงิน

26 Jun 2020 16:44 น.
อ่าน 18,752 ครั้ง

"เยียวยากลุ่มเปราะบาง"เฉพาะเด็กแรกเกิดที่รายชื่อตกหล่นมีลุ้นรับเงิน

"เยียวยากลุ่มเปราะบาง"เฉพาะเด็กแรกเกิด -6 ขวบที่ตกหล่น มีรายชื่ออยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือแก้ไข มีลุ้นรับ 3,000 บาท


หลังจากวันที่  16 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้พิจารณาเรื่องการจ่ายเงิน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" ที่เสนอโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมีจำนวนกลุ่มเปราะบางทั้งสิ้น 6,781,881 คน ที่จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ค. - ก.ค.)   ประกอบไปด้วย 1.เด็กในครอบครัวที่มีรายได้น้อยที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจํานวน 1,394,756 คน  2.ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,056,596 คน   และ 3. ผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการ จํานวน 1,330,529 คน  

ทั้งนี้มีจุดที่น่าสนใจคือการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เฉพาะเด็กแรกเกิด  เพราะเบื้องต้นที่กระทรวงพม.ได้เปิดเงื่อนไขออกมาคือ เด็กแรกเกิด - 6 ปี ที่ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วก่อน 31 พฤษภาคม 2563 และก่อนหน้านั้นในเดือนพฤษภาคมพ่อแม่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกจำนวน 600 บาท ในกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาทแน่นอน 
 อย่างไรก็ตามกระทรวงพม.ได้แจ้งว่ากรณีเด็กที่เกิดก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งข้อมูลอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรืออยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวน 191,621 ราย โดยเห็นควรเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาให้ใช้สิทธิการช่วยเหลือเยียวยาวสำหรับกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่น ซึ่งกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดในวันที่ 26 มิถุนายน 2563  มีรายงานข่าวจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพม.ว่ากำลังพิจารณาหลักเกณฑ์รายชื่อผู้ได้รับเงินเยียวยาเด็กเพิ่มเติม (ผู้ที่ลงทะเบียนหลัง 31 พ.ค.) นอกเหนือไปจากรายชื่อที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 โดยมีการส่งรายชื่อต่างๆเข้าไปในระบบของกระทรวง พม. 

จากกรณีดังกล่าว ฐานเศรษฐกิจ จึงสอบถามไปยังสายด่วนของกระทรวงพม. ที่เบอร์ 1300 ก็ได้รับคำตอบเช่นเดียวกันว่ากำลังพิจารณาเรื่องดังกล่าวและอยู่ระหว่างการประชุมหารือเพื่อให้ครอบคลุมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนทั้งรายเก่าและรายใหม่ให้ได้มากที่สุดกันอยู่ เอาเป็นว่าผู้ที่ลงทะเบียนหลังเดือนพฤษภาคมก็มีลุ้น หรือหากมีข้อสงสัยใดใดหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามไปยัง สายด่วนพม. 1300  
 


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend