25 มิถุนายน 2021

"จุติ ไกรฤกษ์" ย้ำคุ้มครองทางสังคมเพื่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน

23 Jun 2020 18:10 น.
อ่าน 368 ครั้ง

"จุติ ไกรฤกษ์" ย้ำคุ้มครองทางสังคมเพื่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน

"จุติ ไกรฤกษ์" รมว.พม.เสนอที่ประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนให้เห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองทางสังคมเพื่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน


ในการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 (23rd Meeting of the ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC Council) ซึ่งจัดโดยกระทรวงแรงงาน คนพิการ และกิจการสังคม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนในปี 2563 ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) และประเทศไทยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในระดับรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้


นายจุติ กล่าวว่า ในการประชุมได้เสนอประเด็นสำคัญ 3 ประการเพื่อส่งเสริมให้ประชาคมอาเซียนตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอาเซียนได้มากขึ้น ดังนี้ 1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19  ส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศและประชาชนหลายล้านคนในอาเซียนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เพื่อให้สามารถบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน 


2. การแสดงความยินดีต่อการพัฒนาร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจะเป็นเอกสารผลลัพธ์สำคัญสำหรับการประชุมสุดยอด ครั้งที่ 37 ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ในการนี้ ควรมีการดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการรับรู้และการสร้างการยอมรับต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนการสนับสนุนด้านการพัฒนานักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานด้านบริการสังคมในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ประโยชน์จากข้อริเริ่มที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ภาคีเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน และศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย

"จุติ ไกรฤกษ์" ย้ำคุ้มครองทางสังคมเพื่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน   

3. ความจำเป็นของอาเซียนในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในอาเซียน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมในอาเซียน ควรมีเวทีที่เป็นทางการสำหรับการมีส่วนร่วมที่ต่อเนื่องและมีความหมายสำหรับภาคประชาชนอาเซียน (ASEAN Civil Society Conference/ASEAN People’s Forum: ACSC/APF)


อนึ่ง การประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระสำคัญประกอบไปด้วย1. การรับทราบรายงานของประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งรวมถึงการนำเสนอแผนงานหลักในการเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) แน่นแฟ้นและตอบสนอง Cohesive and Responsive และการพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 ได้แก่ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน (ASEAN Declaration on Human Resources Development for the Changing World of Work) และขอบเขตอำนาจหน้าที่สภาการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งอาเซียน (Terms of Reference of the ASEAN TVET Council) 


2. การรับรองร่างรายงานการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 เพื่อนำเสนอต่อการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 และ 3. การรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23
 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง ยกระดับ "กลุ่มเปราะบาง" ขึ้นเป็นปัญหา "อาเซียน"

เกาะติด "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รับเงิน 3,000บาท

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend