9 มีนาคม 2021

เฮ www.เยียวยาเกษตรกร.com อนุมัติ 2 กลุ่มจ่ายเงินงวดเดียว 15,000 บาท

16 Jun 2020 17:03 น.
อ่าน 44,590 ครั้ง

เฮ www.เยียวยาเกษตรกร.com อนุมัติ 2 กลุ่มจ่ายเงินงวดเดียว 15,000 บาท

เช็กเลย www.เยียวยาเกษตรกร.com ครม.อนุมัติแล้วสองกลุ่มไม่มีเอกสารสิทธิ์-ลงทะเบียนไม่ทัน รับเงินงวดเดียว 15,000 บาท จ่ายครบ 15 ส.ค.นี้


วันนี้ (16 มิ.ย) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เห็นชอบจ่ายเงิน “เยียวยาเกษตรกร” เพิ่มเติมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอมาใน 2 กลุ่มได้แก่ 

1. ให้เพิ่มการ เยียวยาเกษตรกร กลุ่มที่ด้อยโอกาส ที่เข้าไม่ถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร หรือเป็นกลุ่มที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง ซึ่งมีจำนวน 137,043 ราย แต่ต้องไม่เยียวยาซ้ำซ้อนจากการเยียวยาอื่นๆของรัฐบาลก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับผู้ได้รับสวัสดิการ ผ่านระบบข้าราชการของกรมบัญชีกลางและระบบประกันสังคมของสํานักงานประกันสังคม

รวมทั้ง มาตรการอื่นใดของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ การดําเนินการดังกล่าวยังอยู่ภายใต้กรอบวงเงินและจํานวนเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายรวมไม่เกิน 10 ล้านราย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 เมษายน 25632.การขยายเวลา เยียวยาเกษตรกร ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถปรับปรุงทะเบียนและลงทะเบียนทัน ในช่วงที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนภายใน 15 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มนี้มีจำนวน 1.2 แสนราย  โดยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ในรอบการผลิตที่ผ่านมาแล้ว ให้ขยายเวลาและให้ลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน 15 ก.ค.นี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดรายละเอียด"เยียวยากลุ่มเปราะบาง" 2 หมื่นล้าน จ่ายใครบ้าง

"เยียวยากลุ่มเปราะบาง" เริ่มจ่าย มิ.ย. รวดเดียว 2,000 บาท

ด่วน ครม.เคาะจ่าย "เยียวยาเกษตรกร" 1.3 แสนราย ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรช่วยเหลือโดยตรงให้แก่เกษตรกรในกลุ่มข้างต้น จากรายละ 5,00บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เป็นช่วยเหลือรายละ 15,000 บาท ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เพียงงวดเดียว โดยไม่กระทบกับจํานวนกลุ่มเป้าหมายรวม 10 ล้านราย และ วงเงินโครงการที่เคยได้รับความเห็นชอบไปก่อนหน้านี้แล้ว

 


ย้อนไทม์ไลน์ เยียวยาเกษตรกร 

ถ้าจำกันได้เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามมติ คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 23 เมษายน 2563 เรื่องโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ กษ. โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรง รายละ 5,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 ซึ่งมี กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรไม่เกิน 10 ล้านราย ประกอบด้วย 

1. เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มแรก ได้แก่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง จํานวน 4.43 ล้านราย 

2. เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มที่สอง ได้แก่ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน ไม่เกิน 1.57 ล้านราย รวมวงเงินของโครงการไม่เกิน 150,000ล้านบาท

3. ตรวจสอบเกษตรกรเป้าหมายกลุ่มแรก มีจํานวน 6.77 ล้านราย และเกษตรกรเป้าหมายกลุ่มที่สองจํานวน 0.83 ล้านราย ซึ่งได้ส่งข้อมูลให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้ว เมื่อตรวจสอบเกษตรกรเป้าหมายกลุ่มที่สองจากการ ดําเนินงานในพื้นที่พบว่า เกษตรกรบางรายไม่สามารถรับรองสิทธิ์ ความเป็นเกษตรกรโดยสมบูรณ์ได้ทันตามกําหนดเวลาวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 (มีจํานวนประมาณ 120,00 ราย) 

นั่นจึงเป็นที่มาที่ ครม.อนุมัติ เยียวยาเกษตรเพิ่มเติม

 

 

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend