25 กุมภาพันธ์ 2021

“เปิดภาคเรียน” โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต พร้อมรับมือ

16 Jun 2020 11:07 น.
อ่าน 499 ครั้ง

“เปิดภาคเรียน” โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต พร้อมรับมือ

“เปิดภาคเรียน” โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต พร้อมรับมือเปิดเทอม


หลัง กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนถึงสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เกี่ยวกับ มาตรการในการ เปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีกาศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ 

 ต่อเรื่องนี้ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ เปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เทศบาลนครภูเก็ต ได้เตรียมความพร้อมก่อน เปิดเทอม จัดทำมาตรการรองรับการ เปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อป้องกัน COVID 19 ชี้แจงแนวทางและทำความเข้าใจให้กับคุณครูในเรื่องสุขอนามัย กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำแผนการเรียน  การสอน โดยโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากอาจแบ่งนักเรียนสลับมาเรียนที่โรงเรียนแต่ละห้องหรือแต่ละชั้นตามความเหมาะสมและจัดให้มีการเหลื่อมเวลาเข้าเรียนเลิกเรียน รวมถึงเวลาพักของนักเรียนแต่ละชั้นปี 

ระดับปฐมวัย กำหนดให้นักเรียนมาเรียนทุกวัน โดยให้เรียนครึ่งวันและให้ผู้ปกครอง มารับในเวลา 13.00 น. หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย  กำหนดแบ่งนักเรียนออกเป็น ห้องละ 2 กลุ่มๆ ละไม่เกิน 25 คน สลับกันมาเรียนวันเว้นวัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์  โดยให้ผู้ปกครองมารับในเวลา 16.30 น. 

จัดให้มีระบบการเรียนการสอนด้วยออนไลน์และใบงานเสริมให้กับนักเรียนในช่วงวันหยุดที่สลับกัน

และกำหนดให้สถานศึกษาจัดทำคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

“เปิดภาคเรียน” โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต พร้อมรับมือ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! มหาดไทยสั่งผู้ว่าทุกจังหวัดรับมือ “เปิดภาคเรียน”

สพฐ. เตรียมรับมือ “เปิดเทอม”

นอกจากนี้ยังมี แนวทาง 6 มาตรการหลัก ในการเตรียมความพร้อมของสถานการศึกษา ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้

1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยง ก่อนเข้าสถานศึกษา

2. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา

3.ให้มีจุดบริการ “ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์” อย่างเพียงพอ

4. จัดให้มีการเว้นระยะห่าง

5. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย

6. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วม ซึ่งทั้งหมดนี้คือ แนวทางหลักในการทำงานร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกระดับ โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ก่อนเปิดภาคเรียน  ระหว่างเปิดภาคเรียน และหลังเลิกเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน พนักงานครูและบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอความร่วมมือผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการ      ป้องกันโรค โดยย้ำเรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และอย่ากังวลใจ เพราะทางโรงเรียนได้มีการเตรียมแนวทางเพื่อความปลอดภัยของเด็กแล้ว ทั้งนี้ โรงเรียนจะประเมินความเสี่ยง เพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ พร้อมทำงานร่วมกับกองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ตอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเต็มความสามารถ

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend