25 กุมภาพันธ์ 2021

ด่วน! มหาดไทยสั่งผู้ว่าทุกจังหวัดรับมือ “เปิดภาคเรียน”

15 Jun 2020 19:06 น.
อ่าน 468 ครั้ง

ด่วน! มหาดไทยสั่งผู้ว่าทุกจังหวัดรับมือ “เปิดภาคเรียน”

มหาดไทย ร่อนหนังสือถึง ผู้ว่าฯทุกจังหวัด รับมือ “เปิดภาคเรียน” ยึด มาตรการคุมเข้ม 4 ด้าน


ในวันที่ 1..นี้ สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศเตรียมเปิดภาคเรียนใหม่กันแล้ว ล่าสุด กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนถึงสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เกี่ยวกับ มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/3489 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 รวม 4 ด้านหลัก ดังนี้

1.ด้านอาคาร สถานที่ ให้เน้นเรื่องของความปลอดภัย เช่น ความสะอาด รวมถึงเตรียมแผนการระบายอากาศโดยเน้นการเปิดหน้าต่างและประตู สำหรับโรงเรียนที่มีเครื่องปรับอากาศให้ดำเนินการทำความสะอาดก่อนเปิดเรียน และ การเตรียมสถานที่รองรับมาตรการเว้นระยะห่าง เช่น จัดให้มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างน้อย 1-2 เมตร เช่น การเข้าแถว การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร เป็นต้นอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

กศน.เปิดตัวแอป "กศน.ออนไลน์" ตอบโจทย์จัดการศึกษยุคโควิด-19

สพฐ. เตรียมรับมือ “เปิดเทอม”

สภาอุตสาหกรรม หนุนกระทรวงศึกษาธิการ “เปิดภาคเรียน”

2.ด้านบุคลากร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำความเข้าใจ กำกับดูแล บุคลากรในโรงเรียนที่จัดการศึกษา เช่น การใส่หน้ากาก ทำความสะอาดมือ เป็นต้น สำหรับครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือ กลับจากพื้นที่เสี่ยงให้หยุดปฏิบัติงาน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ให้เพียงพอต่อจำนวนเด็ก และสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

3.ด้านกิจกรรม หรือ กิจวัตรประจำวัน กำหนดให้มีจุดคัดกรอง กำหนดจุดเข้า ออกเพียงทางเดียว มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรด กำหนดจุดรับ ส่งเด็กเล็ก โดยให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร และจำกัดบริเวณที่ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงได้ มีจุดลงทะเบียนการเข้าโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น


4.ด้านผู้ปกครอง หากเด็กเล็กมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงให้หยุดเรียน มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้แก่เด็กเล็กเพื่อใช้ในโรงเรียน เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน ของใช้ส่วนตัว ให้เพียงพอในแต่ละวัน เป็นต้น

ด่วน! มหาดไทยสั่งผู้ว่าทุกจังหวัดรับมือ “เปิดภาคเรียน”

ด่วน! มหาดไทยสั่งผู้ว่าทุกจังหวัดรับมือ “เปิดภาคเรียน”

ด่วน! มหาดไทยสั่งผู้ว่าทุกจังหวัดรับมือ “เปิดภาคเรียน”

ด่วน! มหาดไทยสั่งผู้ว่าทุกจังหวัดรับมือ “เปิดภาคเรียน”

ด่วน! มหาดไทยสั่งผู้ว่าทุกจังหวัดรับมือ “เปิดภาคเรียน”

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend