www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็กด่วน ได้สิทธิ์ แต่ไม่ได้เงิน ต้องทำอย่างไร

09 มิ.ย. 2563 เวลา 2:46 น.42.5k

เปิดสาเหตุธ.ก.ส.ไม่สามารถโอนเงิน “เยียวยาเกษตรกร” เข้าบัญชีคนที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ แต่เช็ก www.เยียวยาเกษตรกร.com แล้วเงินกลับไม่เข้าบัญชี แนะรีบผูกพร้อมเพย์ เลขที่บัญชีธนาคาร กับบัตรประชาชน โดยด่วน

โครงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ล่าสุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกร(ธ.ก.ส.) ยังไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร งวดแรก 5,000 บาท เนื่องจากแจ้งเลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง หรือไม่พบบัญชีกว่า 2 แสนราย แม้ว่าเกษตรกรหลายรายได้เข้าไปแจ้งช่องทางการโอนเงินที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com  ไปแล้ว

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบของธ.ก.ส.พบว่าบัญชีที่แจ้งเป็นบัญชีของธนาคารอื่น ที่ไม่ได้มีการลงทะเบียนผูกเลขที่บัญชีกับระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ทำให้ธ.ก.ส.ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องในการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรให้กับเกษตรกรที่ได้สิทธิ์รับเงินได้ว่าเป็นบัญชีของเกษตรกรรายนั้นจริงหรือไม่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธ.ก.ส.จึงแนะนำให้เกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และยังไม่ได้รับการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร เข้าไปลงทะเบียนผูกเลขที่บัญชีกับระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้แจ้งข้อมูลเลขที่บัญชีต่อธ.ก.ส.เพื่อขอรับการโอนเงินเยียวยาอีกครั้ง โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

สำหรับวิธีการลงทะเบียนพร้อมเพย์ผูกเลขที่บัญชีกับระบบ ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก มีวิธีง่ายๆ โดยสิ่งที่ต้องใช้ลงทะเบียนพร้อมเพย์มีแค่ 3 อย่าง ได้แก่ สมุดบัญชีเงินฝาก/เลขที่บัญชีเงินฝาก/เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หมายเลขโทรศัพท์มือถือจากนั้นนำเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไปผูกกับบัญชีเงินฝาก โดยสามารถลงทะเบียนกรอกข้อมูลได้ที่ ตู้ ATM Mobile Banking  สาขาธนาคารเจ้าของบัญชี หรือ เว็บไซต์ธนาคารเจ้าของบัญชี เท่านี้ก็เรียบร้อย

www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็กด่วน ได้สิทธิ์ แต่ไม่ได้เงิน ต้องทำอย่างไร

สำหรับความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2563  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งข้อมูลเกษตรกรให้กับ ธ.ก.ส. ทั้งสิ้น 7,684,132 ราย แบ่งเป็น เกษตรกรกลุ่มที่ 1 จำนวน 6,855,421 ราย เกษตรกรกลุ่มที่ 2 จำนวน 828,711 ราย และเป็นข้าราชการ 91,426 ราย

ธ.ก.ส.โอนเงินแล้ว 7,111,852 ราย วงเงินรวม 35,557.91 ล้านบาท ยังไม่สามารถโอนเงินได้ เนื่องจากต้องตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงเกษตรอีกครั้ง 132,908 ราย ไม่พบบัญชีหรือบัญชีไม่ถูกต้อง 214,189 ราย

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า การ โอนเงินเยียวยาเกษตรกร  รายละ 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน ล่าสุดได้โอนเงินเดือนแรกเข้าบัญชีของเกษตรกรในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 แล้วประมาณ 7,100,000 คน รวมเป็นเงินกว่า 35,000 ล้านบาท  และจะทยอยโอนเงินงวดที่ 2 ให้เกษตรกรวันละ 1 ล้านรายตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง