กรมการจัดหางาน เร่งเตรียมความพร้อมแรงงานไทยไปทำงานตปท. คาดได้ตามเป้าปีนี้ 1 แสนราย

06 มิ.ย. 2563 เวลา 11:03 น.551

กรมการจัดหางาน เร่งเตรียมความพร้อมแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ หลังจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย คาดได้ใกล้เคียงเป้าหมาย 1 แสนคน  สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 1.4 แสนล้านบาท

 

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) เปิดเผยว่า จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ทำให้ช่วงครึ่งแรกของปี 2563  ประเทศต่างๆ ทั่วโลกประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว  แต่คาดว่าในช่วงครึ่งปีหลัง เมื่อสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มคลี่คลาย ทำให้แต่ละประเทศต่างๆ เริ่มกลับมาฟื้นฟูประเทศ เพื่อให้กิจกรรมด้านเศรษฐกิจกลับมาสู่สภาพปกติโดยเร็ว  กำลังแรงงานถือเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญของภาคธุรกิจ ซึ่งแรงงานไทยเป็นประเทศลำดับแรกๆ ที่ตลาดแรงงานในต่างประเทศต้องการทั้งในประเทศที่เป็นคู่เจรจาเดิม และที่นิยมของแรงงานไทย เช่น  ไต้หวัน  สาธารณรัฐเกาหลี  มาเลเซีย  ญี่ปุ่น  อิสราเอล  เพราะได้รับการยอมรับเรื่องความมีวินัย และฝีมือของแรงงาน  และประเทศอื่นๆ เช่น คูเวต ที่มีเอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และแจ้งว่าต้องการแรงงานไทยไปทำงานในการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ  

เนื่องจากแรงงานไทย มีวินัยในการทำงานและมีทักษะฝีมือดี ซึ่งกรมการจัดหางานจะมีการเตรียมความพร้อมในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานให้ได้รับประโยชน์สูงสุด  ได้ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ   ซึ่งตลอดเวลาได้มีการเตรียมความพร้อมของแรงงานไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจะเร่งเตรียมการจัดส่งคนงานไปทำงาน โดยคาดว่าจะเชิญบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจัดส่งคนไทยไปทำงานต่างประเทศมาร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมให้คนงานเดินทางไปทำงานได้ทันทีหากการเดินทางระหว่างประเทศ สามารถทำได้ตามปกติ คาดว่าการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศในปีงบประมาณ 2563 จะสามารถดำเนินการได้ใกล้เคียงเป้าหมาย  100,000 คน ตามที่ตั้งเป้าไว้และทำให้มีรายได้เข้าประเทศกว่า 140,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ขอย้ำให้แรงงานไทยที่สนใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ควรไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน  นายสุชาติฯ กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง