8 พฤษภาคม 2021

สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ตั้งมั่น “สร้างข้าวให้ล้ำค่า สร้างชาวนาให้มั่นคง”

05 Jun 2020 12:55 น.
อ่าน 1,060 ครั้ง

สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ตั้งมั่น “สร้างข้าวให้ล้ำค่า สร้างชาวนาให้มั่นคง”

“ปราโมทย์” ลั่น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ประจำปี 2563 ประกาศเจตนารมณ์ “สร้างข้าวให้ล้ำค่า สร้างชาวนาให้มั่นคง” เพื่อเป็นการตอบคุณแผ่นดิน และร่วมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป


วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่น่าประทับใจคือ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าน้องยาเธอ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งได้ทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์เองในแปลงนา หลังตึกขาว (ปัจจุบันคือ ตึกพืชพรรณ ของกรมวิชาการเกษตร) ทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์เองในแปลงนา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อชาวสยามและข้าวไทยและเป็นวาระสำคัญ ต่อกิจกรรมข้าวไทย การเสด็จพระราชดำเนินทรงหว่านข้าวในครั้งนั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์

สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ตั้งมั่น “สร้างข้าวให้ล้ำค่า สร้างชาวนาให้มั่นคง”

“ข้าว” ยังเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อประเทศและสังคมไทยอย่างยิ่ง นอกจากนี้ข้าวยังมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของคนไทย รวมทั้งเป็นความมั่นคงทางอาหาร ดังนั้น นโยบายหรือมาตรการใดที่เกี่ยวกับข้าวย่อมส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นไปของสังคมไทยอย่างมาก และเพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของข้าว รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ ชาวนา นอกจากนี้ยังมุ่งหวังที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับยุวชนของเขา ซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดการปลูกข้าวในอนาคตด้วยการกำหนดให้มี “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” แยกออกจากวันพระราชพิธีพืชมงคล เนื่องจากวันพระราชพิธีพืชมงคลดังกล่าวมิได้เฉพาะเจาะจงแต่เฉพาะอาชีพการทำ นาและชาวนาเท่านั้น แต่หมายรวมถึงอาชีพการทำไร่ การทำสวนด้วย ประกอบกับการกำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลในแต่ละปีนั้น เป็นการกำหนดทางจันทรคติ ทำให้ไม่สามารถระบุเป็นวันแน่ชัดล่วงหน้าถาวรในปฏิทินได้ และไม่เหมาะสมที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองสำหรับชาวนาโดยทั่วไป

สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ตั้งมั่น “สร้างข้าวให้ล้ำค่า สร้างชาวนาให้มั่นคง”

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” เนื่องจากวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ในนามสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยขอส่งสาสน์ถึงพี่น้องชาวนาและพี่น้องที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นฐานรากที่ใหญ่ที่สุดทั้งประเทศ ตามที่สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลาร่วม 8 ปี และได้ร่วมขับเคลื่อนพร้อมกันกับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานราชการอีกหลายกระทรวง ในการดูแลพี่น้องเกษตรกร และสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติมาโดยตลอด

พวกเราสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยก็พร้อมจะดูแลพี่น้องเกษตรกรไทย ให้เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญ ในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างอนาคตให้เกษตรกรไทยแข็งแรงตามวิสัยทัศน์ “สร้างข้าวให้ล้ำค่า สร้างชาวนาให้มั่นคง เพื่อเป็นการตอบคุณแผ่นดิน และร่วมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป”


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend