คลัง เตรียมใช้สิทธิ์โหวตทำแผน-ผู้บริหารแผนฟื้นฟู "การบินไทย"

27 พ.ค. 2563 เวลา 3:49 น.1.0k

"อุตตม"เผย กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่และเจ้าหนี้ เตรียมใช้สิทธิโหวตทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟู หลังศาลรับคำร้อง


หลังจากเมื่อวานนี้ ( 26 พ.ค.) ตัวแทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายเข้ายื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)ต่อศาลล้มละลายกลาง

วันนี้(27 พ.ค. ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากศาลล้มละลายกลางได้รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยแล้ว ( 26 พ.ค. ) มีคำสั่งว่าคำร้องมีรายละเอียดต้องพิจารณาและมีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก จึงนัดฟังคำสั่งในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้  โดยรายงานข่าวแจ้งว่าหากศาลอนุมัติคำร้องของฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทยแล้ว บริษัทฯจะแจ้งเจ้าหนี้มาประชุมว่าเห็นชอบผู้ทำแผนที่ฝ่ายลูกหนี้เสนอหรือไม่ หากที่ประชุมเจ้าหนี้เห็นชอบกับรายชื่อผู้ทำแผนที่ลูกหนี้เสนอ ทั้งนี้ที่ประชุมเจ้าหนี้ต้องเห็นชอบไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง แต่หากฝ่ายเจ้าหนี้ไม่เห็นชอบรายชื่อผู้ทำแผนที่ฝ้ายลูกหนี้เสนอ และต้องการเสนอผู้ทำแผนแข่ง ต้องใช้เสียงของที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่น้อยกว่า2ใน 3

ด้านนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า หลังจากที่การบินไทยยื่นต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอฟื้นฟูกิจการแล้ว ต้องรอศาลพิจารณาว่าจะรับหรือไม่ ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ จะรอใช้สิทธิเจ้าหนี้ในการโหวตการทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟู ซึ่งโดยกฎหมายคนที่ทำแผ่นกับผู้บริหารแผน ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้าวันนี้ (27 พ.ค.) ศาลฯได้พิจารณาเเล้วมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ"การบินไทย" เเละนัดไต่สวนวันที่ 17 ส.ค.เวลา 9.00 น.เเละให้ประกาศคำสั่งรับคำร้องขอ และวันเวลานัดไต่สวนในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อยหนึ่งฉบับไม่น้อยกว่าสองครั้งห่างกัน ไม่เกิน 7 วันกับให้ส่งสำเนาคำร้องขอแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายตามบัญชีรายชื่อเจ้าหนี้และแก่นายทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท หรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรมบังคับคดี และให้ส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 90/9 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

พร้อมท้ั้งให้ประกาศวันเวลานัดไต่สวนโดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอีกทางหนึ่งหากเจ้าหนี้ประสงค์คัดค้านให้ยื่นคำคัดค้านก่อนวันนัดไต่สวนนัดแรกไม่น้อยกว่า 3วัน มิฉะนั้นถือว่าไม่คัดค้าน

สำหรับการจัดการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ"การบินไทย" บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายการฟื้นฟูกิจการ พร้อมด้วย 6 รายชื่อผู้ทำแผนซึ่งเป็นบอร์ดของบริษัทการบินไทย ประกอบด้วย

1.พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานกรรมการ 2. นายจักรกฤศฏิ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(ดีดี) การบินไทย 3.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 4.นายบุญทักษ์ หวังเจริญ 5.นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 6.นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ทั้งนี้ รายชื่อที่ 3-6 นั้นทางบริษัทการบินไทยเพิ่งแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา

แท็กที่เกี่ยวข้อง