11 พฤษภาคม 2021

จี้ 5 ผู้ว่าฯใต้เร่งแก้ปาล์มวูบ ฟันพ่อค้า “ฮั้วราคา-ลักลอบนำเข้า”

26 May 2020 17:23 น.
อ่าน 1,651 ครั้ง

จี้ 5 ผู้ว่าฯใต้เร่งแก้ปาล์มวูบ ฟันพ่อค้า “ฮั้วราคา-ลักลอบนำเข้า”

“ประวิตร” ห่วงราคาปาล์มวูบ มอบรองเลขาธิการนายกฯฝ่ายการเมือง กำชับ 5 ทีมผู้ว่าฯ ภาคใต้ เร่งแก้ปัญหาเร่งด่วน ทั้งให้โรงสกัดรับซื้อตามเกณฑ์มาตรฐาน สืบหาข่าวกลุ่มพ่อค้าฮั้วราคา สกัดลักลอบนำเข้า


ผู้สื่อข่าวรายงาน(26 พ.ค. 2563)  ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์  วิชชารยะ  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ได้รับมอบหมายจากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.)  ให้เร่งรัดติดตามสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำอย่างไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรชาวสวนปาล์ม และนำร่างแนวทางขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มระดับจังหวัดที่ใช้โครงสร้างราคาอ้างอิงของกรมการค้าภายในที่ กนป. เห็นชอบ และคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติรับทราบแล้ว

จี้ 5 ผู้ว่าฯใต้เร่งแก้ปาล์มวูบ ฟันพ่อค้า “ฮั้วราคา-ลักลอบนำเข้า”

                         พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์  วิชชารยะ

ทั้งนี้ได้นำเรื่องเข้ามาหารือในที่ประชุมร่วม ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน  ผ่านจอภาพ (Video Conference)  ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัด ประกอบด้วย  สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ชุมพร และนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันคิดเป็นร้อยละ 75 ของผลผลิตทั้งประเทศ  โดยนำผลการประชุมเสนอ กนป. พิจารณาออกเป็นมาตรการใช้บังคับทั่วประเทศต่อไป ได้ดังนี้จี้ 5 ผู้ว่าฯใต้เร่งแก้ปาล์มวูบ ฟันพ่อค้า “ฮั้วราคา-ลักลอบนำเข้า”

2.ระดับจังหวัด

2.1ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มระดับจังหวัด โดยมี   (1) เกษตรจังหวัด   (2) อุตสาหกรรมจังหวัด   (3) พาณิชย์จังหวัด   (4) พลังงานจังหวัด  (5) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศคำสั่งของแต่ละหน่วยงานที่ออกมารองรับมาตรการของ กนป.    

2.2ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการแก้ไข

ปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มจังหวัด เพื่อให้เกษตรกร เพิ่มคุณภาพให้มีอัตราการสกัดน้ำมันปาล์มไม่ต่ำกว่าร้อยละ 18 

กำชับให้ผู้ประกอบการโรงงานสกัดฯ รับซื้อผลปาล์มที่ได้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ  

เผยแพร่ประกาศราคาน้ำมันปาล์มที่กรมการค้าภายใน แนะนำในแต่ละวันให้ทั่วถึง

สืบสวนหาข่าวกลุ่มพ่อค้าที่ฮั้วราคา และสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าโดยผิดกฎหมาย

ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเชื่อมั่นด้านพลังงานไบโอดีเซลในทุกภาคส่วน

2.3 ให้คณะทำงานขับเคลื่อนฯเร่งรัดมาตรการทุกมิติอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

2.4 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาจัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วม (ชปร.)เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ของคณะทำงานในแต่ละด้าน  แต่ละพื้นที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

2.5 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือ ชี้แจง หรือให้ข้อมูล

ประกอบการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบกับบุคคลนั้น

จี้ 5 ผู้ว่าฯใต้เร่งแก้ปาล์มวูบ ฟันพ่อค้า “ฮั้วราคา-ลักลอบนำเข้า”

จี้ 5 ผู้ว่าฯใต้เร่งแก้ปาล์มวูบ ฟันพ่อค้า “ฮั้วราคา-ลักลอบนำเข้า”

3. การติดตามและรายงานสถานการณ์   

ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8)  ติดตามผล โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบประมวลสรุปสถานการณ์ตามห้วงระยะเวลาเป็นรายวัน และเป็นรายสัปดาห์

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend