8 พฤษภาคม 2021

เปิดตัวหลักสูตร Smart Farmer  ช่วยเกษตรกรขายออนไลน์

13 May 2020 16:45 น.
อ่าน 443 ครั้ง

เปิดตัวหลักสูตร Smart Farmer   ช่วยเกษตรกรขายออนไลน์

“จุรินทร์”เปิดตัวหลักสูตร Smart Farmer ออนไลน์ ช่วยเกษตรกรยุคใหม่ ค้าขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์สู่ตลาดโลก มีเกษตรกรจากทั่วประเทศเข้าร่วมคึกคักกว่า 200 ราย มั่นใจช่วยผลักดันให้โกอินเตอร์ได้เพิ่มขึ้นแน่


 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเปิดตัวโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการค้าออนไลน์สู่ตลาดโลกหลักสูตร Smart Farmer ออนไลน์สู่ตลาดโลก ว่า โครงการนี้จัดขึ้นในหลักคิดเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ที่ต่อไปนี้จะต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ จะแยกส่วนการทำงานเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ เพราะทั้ง 2 กระทรวงนี้ ทั้งการผลิตและการตลาดนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินไปในทิศทางเดียวกัน ถ้ามีแต่ภาคการผลิต แต่ไม่มีภาคการตลาด การผลิตก็จะประสบปัญหา เพราะผลิตแล้วไม่ทราบว่าจะเอาไประบายที่ไหนด้วยวิธีไหนอย่างไร ถ้ามีแต่การตลาดขายได้ แต่ไม่มีของจะขาย ก็ไม่ทราบว่าจะเอาไปขายที่ไหน จึงจำเป็นที่จะต้องทำควบคู่กันไป

เปิดตัวหลักสูตร Smart Farmer   ช่วยเกษตรกรขายออนไลน์

  ทั้งนี้ ในสถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป คือ เปลี่ยนเข้าสู่ยุค New Normal ทางเศรษฐกิจ ทำให้อีคอมเมิร์ซหรือการค้าออนไลน์ จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และจะทวีความสำคัญ จนกระทั่งจะกลายเป็น New Normal ทางเศรษฐกิจที่ทุกคนให้การยอมรับ โดยเฉพาะในช่วงที่เราประสบกับภัยโควิด-19 การจัดการสัมมนาอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการส่งออกโดยระบบอีคอมเมิร์ซหรือระบบออนไลน์ จึงเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นอย่างยิ่งและการมุ่งเน้นในเรื่องสินค้าทางการเกษตร เพราะสินค้าทางการเกษตรถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อตัวเลขการส่งออกของประเทศและพบว่าพื้นที่ถึง 40% ของประเทศเป็นพื้นที่ทางการเกษตร มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพนี้ถึงประมาณ 10 ล้านคน

เปิดตัวหลักสูตร Smart Farmer   ช่วยเกษตรกรขายออนไลน์

 


“การจัดงานสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ มีคนเข้าร่วมถึง 200 คน ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ดี ที่เกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ความสนใจกับการค้าออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับ New Normal ทางการค้ายุคใหม่ของประเทศและของโลก ซึ่งจะช่วยให้สามารถสร้างทัพหน้าทางการค้าออนไลน์ที่จะไปบุกตลาดโลกผ่านระบบออนไลน์เพื่อขายสินค้าทางการเกษตรนำรายได้ให้กับประเทศ และจะทำงานร่วมกับทูตพาณิชย์ทั่วโลกเป็นทีมเซลล์แมนที่มีศักยภาพให้กับประเทศไทยในอนาคต”นายจุรินทร์กล่าว

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend