14 เมษายน 2021

เตือน ซื้อ-ขาย “จระเข้” ออนไลน์ ผิดกฎหมาย

08 May 2020 16:30 น.
อ่าน 1,137 ครั้ง

เตือน ซื้อ-ขาย “จระเข้” ออนไลน์ ผิดกฎหมาย

กรมประมงเตือน !! ชาวเน็ตระวังการซื้อ – ขาย “จระเข้” บนโลกออนไลน์ หากไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยง เข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมาย


จากกรณีที่โลกโซเซียลมีเดียได้มีการโพสต์และแชร์การซื้อ–ขายจระเข้ผ่านตลาดออนไลน์เพื่อนำไปเป็นสัตว์เลี้ยง จนกลายเป็นกระแสในหมู่ผู้นิยมเลี้ยงสัตว์แปลก โดยได้มีการรีวิวเผยแพร่การเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย นั้น

เตือน ซื้อ-ขาย “จระเข้” ออนไลน์ ผิดกฎหมาย

นายบรรจง  จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า  กรมประมงมีความกังวลใจต่อกระแสข่าวที่เกิดขึ้น เนื่องจาก “จระเข้”เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งในการครอบครอง เพาะพันธุ์ และการค้า ผู้เลี้ยงต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้  อีกทั้งยังเป็นชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ หรือ CITES โดยต้องได้รับอนุญาตก่อนการนำเข้าและส่งออก นอกจากนี้การเพาะเลี้ยงจระเข้ยังเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชกำหนด

เตือน ซื้อ-ขาย “จระเข้” ออนไลน์ ผิดกฎหมาย

การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ซึ่งห้ามเลี้ยงนอกเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดประกาศกำหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ โดยผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา ๗๗ จะต้องปฏิบัติในการแจ้งการประกอบกิจการ รวมถึงวิธีการปฏิบัติในการจัดการน้ำทิ้งหรือของเสียจากการเพาะเลี้ยงจระเข้ และข้อกำหนดที่จำเป็นในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรืออันตรายต่อผู้บริโภคเตือน ซื้อ-ขาย “จระเข้” ออนไลน์ ผิดกฎหมาย

หรือต่อกิจการของบุคคลอื่น เช่น ผู้เลี้ยงต้องแจ้งการประกอบกิจการและจำนวนจระเข้ที่มีอยู่  ต้องจัดทำสถานที่เพาะเลี้ยงจระเข้ให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันการหลุดรอดของจระเข้  และต้องเคลื่อนย้ายและปฏิบัติในการจัดการน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง ตามที่ประกาศกำหนด เป็นต้น  ซึ่งในขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างการจัดทำประกาศกรมประมง ตามมาตรา 78 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 เพื่อควบคุมให้การเพาะเลี้ยงจระเข้ทุกสายพันธุ์ได้รับบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเร็ว ๆ นี้

เตือน ซื้อ-ขาย “จระเข้” ออนไลน์ ผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ จึงขอให้ผู้ที่คิดจะทำการซื้อหรือขายจระเข้เพื่อนำไปเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงได้คำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยผู้ขายจะต้องมีใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.11)  หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง  และใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.15)


เตือน ซื้อ-ขาย “จระเข้” ออนไลน์ ผิดกฎหมาย

เมื่อจะทำการขายต้องออกหนังสือกำกับการจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการครอบครองและผู้ซื้อจะต้องขอใบอนุญาตครอบครองด้วย โดยหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560

เตือน ซื้อ-ขาย “จระเข้” ออนไลน์ ผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจระเข้เป็นสัตว์ป่าที่มีสัญชาตญาณของความดุร้ายจึงไม่แนะนำให้ประชาชนนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงทั่วไป เพราะอาจจะทำให้เกิดความหวาดกลัวและตื่นตระหนกให้กับบุคคลทั่วไปได้  แต่หากมีการครอบครองหรือเลี้ยงภายในที่อยู่อาศัยแล้ว ผู้เลี้ยงควรใช้อุปกรณ์ในการเลี้ยงที่มั่นคงมีความแข็งแรง แน่นหนา ไม่แตกหักง่าย มีฝาปิดมิดชิด และเหมาะสมกับขนาดของจระเข้ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

 

                                               

 

 

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend