เสนอตั้งคณะทำงานร่วม เคลียร์จุดยืน CPTPP ใน 1 เดือน

07 พ.ค. 2563 เวลา 10:13 น.463

กกร.เสนอภาครัฐตั้งคณะทำงานร่วม  ภาครัฐ เอกชน และผู้ที่คัดค้านและผู้ที่เห็นด้วย เพื่อหาจุดยืนของCPTPP  ขณะเดียวกันกกร.มีคณะทำงานร่วมระหว่างหอกาค้ากับสภาอุตฯในการหารือประเด็นต่างๆก่อนเสนอให้ที่ประชุมกกร.ทราบใน1เดือน

 

 

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ(กกร.) กล่าวถึงกรณีที่ไทยเตรียมเจรจาเพื่อเข้าเป็นสมาชิก ความตกลงครอบคลุมและก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ซึ่งได้รับทั้งเสียงคัดค้านและเห็นด้วยนั้น ในส่วนของกกร.มีความเห็นว่า  ขอให้ตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยให้มีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในเนื้อหา และจุดยืนในการเจรจาครั้งนี้ ว่าประเทศจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ในเรื่องใดบ้าง เพื่อจะได้เสนอข้อมูลให้ภาครัฐได้ทราบจุดยืนที่ชัดเจนมากขึ้น

เสนอตั้งคณะทำงานร่วม  เคลียร์จุดยืน CPTPP ใน 1 เดือน

ทั้งนี้ กกร. มีคณะทำงานที่มาจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่จะประชุมเพื่อหาข้อสรุปในประเด็นด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ CPTPP ภายใน 1 เดือน  

แท็กที่เกี่ยวข้อง