บรรยากาศ ซื้อขาย "เหล้า-เบียร์" วันแรก

03 พ.ค. 2563 เวลา 6:28 น.214

 

ประชาชนและผู้ค้ารายย่อยจำนวนมากต่างเดินทางมาซื้อสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ห้างขายส่ง  ร้านค้าส่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อกลับไปจำหน่าย หลังมติผ่อนปรนให้ซื้อได้วันแรก ภายหลังราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยร้านอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งจำหน่ายสุรา ให้เปิดได้แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 

 

บรรยากาศ ซื้อขาย "เหล้า-เบียร์" วันแรก

ประชาชนรอซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านค้าส่ง ย่านจรัลสนิทวงศ์ 

บรรยากาศ ซื้อขาย "เหล้า-เบียร์" วันแรก

ร้านค้าต้องติดป้าย จำกัดการซื้อ "เบียร์ไทย" ทุกยี่ห้อ และเหล้าไทย (เหล้าขาว เหล้าสี ) 

 

บรรยากาศ ซื้อขาย "เหล้า-เบียร์" วันแรก

สั่งก่อน ได้ก่อน ขนกลับได้เลย

 

บรรยากาศภายใน "แม็คโคร รามอินทรา" หนาแน่นกว่าทุกวัน โดยเฉพาะ "ร้านค้า" ที่มาแห่ซื้อเพื่อนำกลับไปจำหน่าย

บรรยากาศ ซื้อขาย "เหล้า-เบียร์" วันแรก

บรรยากาศ ซื้อขาย "เหล้า-เบียร์" วันแรก

หลังต่อคิวซื้อ และจ่ายเงินเสร็จ ก็ขนกลับ

 

บรรยากาศ ซื้อขาย "เหล้า-เบียร์" วันแรก

บรรยากาศ ซื้อขาย "เหล้า-เบียร์" วันแรก

ผ่านไป 2-3 ชม. สินค้าก็หมดเกลี้ยงเชลฟ์ 

บรรยากาศ ซื้อขาย "เหล้า-เบียร์" วันแรก

ลูกค้านั่งรอ เพื่อซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในรอบถัดไปเวลา 14.00 น.