7 มีนาคม 2021

จ้างงานด่วน8จังหวัดอีสานเหนือ1,325คน

30 Apr 2020 16:12 น.
อ่าน 1,888 ครั้ง

จ้างงานด่วน8จังหวัดอีสานเหนือ1,325คน

    คิกออฟแล้วโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) จัดทำขึ้นในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินทุกมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ควบคู่ไปกับการกำหนดมาตรการเยียวยาและให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ซึ่งโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอีกหนึ่งมาตรการการให้ความช่วยเหลือที่กระทรวง อว. ร่วมกับ มข. ได้กำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกันในพื้นที่ 8 จังหวัด

จ้างงานด่วน8จังหวัดอีสานเหนือ1,325คน     มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการ 300 พื้นที่ ด้วยการจ้างงาน 1,325 คน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ หนองคาย ร้อยเอ็ด มหาสารคาม หนองบัวลำภู เลย และชัยภูมิ ในอัตราการจ้างเดือนละ 9,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤติ และการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะที่สูงขึ้น เพื่อรองรับและตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)หลังโควิด 
    
จ้างงานด่วน8จังหวัดอีสานเหนือ1,325คนจ้างงานด่วน8จังหวัดอีสานเหนือ1,325คน

ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการนั้นจะปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านข้อมูล งานด้านวิเคราะห์และทำแผน งานด้านวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยที่ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาทไปแล้ว จะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมในโครงการนี้
    ขณะที่ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน คือกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ว่างงาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังหางานทำไม่ได้ ที่สนใจในการพัฒนาทักษะการทำงานใหม่ ๆ จนนำไปสู่การต่อยอดความรู้ และร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอย่างมีแบบแผน มีการพัฒนาแนวคิดที่เป็นต้นแบบ และกลายเป็นทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ที่จะเกิดขึ้น 
    ขณะนี้ มข.ได้ทำการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไปที่ว่างงาน และต้องการพัฒนาทักษะการทำงานใหม่ ๆ และไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค 
    “ผู้ที่สนใจสามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.kkuicop.com ซึ่งทุกคนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ มข.จะพิจารณาดำเนินการคัดเลือกจากข้อมูลของการสมัครและหลักฐานการประกอบการสมัคร โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะจัดการสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ถึงวันที่ 31 ต.ค.2563 ในหน้าที่และความรับผิดชอบ 3 งานหลัก คืองานด้านข้อมูล ที่จะทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับประชาชนในพื้นที่ อธิบายขั้นตอนการสำรวจและจัดทำข้อมูลด้านต่าง ๆ  อาทิ โรคติดต่อชุมชน โครงการ Smart Farming ในชุมชน เกษตรปลอดภัยในชุมชน การจัดการขยะชุมชน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การบริหารจัดการน้ำชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

จ้างงานด่วน8จังหวัดอีสานเหนือ1,325คน     


จ้างงานด่วน8จังหวัดอีสานเหนือ1,325คน

รวมถึงการชี้แจงรายละเอียด ถ่ายทอดองค์ความรู้ เผยแพร่ องค์ความรู้ นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายการเรียนรู้ ที่ร่วมกันดำเนินโครงการนี้ อันประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีจังหวัดขอนแก่น และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ทั้งความต้องการปัญหา อุปสรรคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ในพื้นที่”
    รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวต่ออีกว่า งานด้านวิเคราะห์และทำแผน ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะทำหน้าที่วิเคราะห์และกำหนดแผนดำเนินการร่วมกันกับที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ของ กระทรวงฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอีก 5 เครือข่ายที่ร่วมในแผนงานต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินงาน และสุดท้ายคือ งานด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คือการทำหน้าที่นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จังหวัดขอนแก่น มาถ่ายทอดหรือฝึกอบรมในชุมชน เพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญของพื้นที่ทั้งในเมืองและในชนบท อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

จ้างงานด่วน8จังหวัดอีสานเหนือ1,325คน

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend