12 เมษายน 2021

อย่าเพิ่งปลูกข้าวหวั่นกระทบเสียหาย

16 Apr 2020 17:55 น.
อ่าน 3,264 ครั้ง

อย่าเพิ่งปลูกข้าวหวั่นกระทบเสียหาย

กรมชลฯ เตือนชาวนา อย่าเพิ่งปลูกข้าวรอประกาศฤดูฝน ควบปล่อยน้ำทุ่งบางระกำทำนาก่อน หวังเป็นพื้นที่รับน้ำหลาก ป้องน้ำท่วม


อย่าเพิ่งปลูกข้าวหวั่นกระทบเสียหาย

 

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำใน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ปัจจุบัน(16 เม.ย. 63) มีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกันประมาณ 36,671 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48 ของความจุอ่างฯ มีน้ำใช้การได้ประมาณ 12,977 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำรวมกัน 8,930 ล้าน ลบ.ม.

อย่าเพิ่งปลูกข้าวหวั่นกระทบเสียหาย

หรือร้อยละ 36 ของความจุอ่างฯ มีน้ำใช้การได้รวมกันประมาณ 2,234 ล้าน ลบ.ม. ด้านผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งทั้งประเทศ ปัจจุบัน (16 เม.ย. 63) มีการใช้น้ำไปแล้ว 15,746 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 89 ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการใช้น้ำไปแล้ว 4,229 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 94 ของแผนฯ

อย่าเพิ่งปลูกข้าวหวั่นกระทบเสียหาย

ด้านการเพาะปลูกข้าวนาปรังปี 2563 ปัจจุบัน(ข้อมูล ณ วันที่ 15 เม.ย. 63) ทั้งประเทศมีการทำนาปรังไปแล้ว 4.21 ล้านไร่(แผนฯวางไว้ 2.31 ล้านไร่) เกินแผนฯไปแล้วร้อยละ 82 เก็บเกี่ยวแล้ว 2.56 ล้านไร่ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่มีแผนการเพาะปลูกข้าวนาปรัง เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนมีไม่เพียงพอที่จะสนับสนุน แต่จากการสำรวจพบว่ามีการทำนาปรังไปแล้วประมาณ 1.98 ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 1.75 ล้านไร่ ส่วนใหญ่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ทำการเพาะปลูกอย่าเพิ่งปลูกข้าวหวั่นกระทบเสียหาย

สำหรับแผนการเพาะปลูกข้าวนาปีฤดูฝนในเขตชลประทานปี 2563 ได้กำหนดพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งประเทศ 16.79 ล้านไร่ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยากำหนดให้มีการเพาะปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 265,000 ไร่ โดยเริ่มส่งน้ำให้ทำนาปีตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เพื่อให้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2563 ปัจจุบันเกษตรกรได้เริ่มทำการเพาะปลูกไปแล้ว 20,346 ไร่ หลังจากนั้นจะใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากลุ่มน้ำยมตอนบนในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก

อย่าเพิ่งปลูกข้าวหวั่นกระทบเสียหาย

รวมไปถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างด้วย ส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 12 ทุ่ง เนื่องจากปีนี้ปริมาณน้ำต้นทุนมีน้อย ต้องสงวนไว้ใช้เฉพาะการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น จึงไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการทำนาปีแบบเหลื่อมเวลาเหมือเช่นปีที่ผ่านมาได้ เห็นควรให้เกษตรกรเริ่มทำนาเมื่อกรมอุตุวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนตกชุกปกติ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำให้ทำการเพาะปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 และพื้นที่ดอนให้ทำการเพาะปลูกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

 


อย่าเพิ่งปลูกข้าวหวั่นกระทบเสียหาย

ส่วนพื้นที่อื่นๆ แนะนำให้ทำการเพาะปลูกเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนและมีปริมาณในแหล่งน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตร ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันตก แนะนำให้ทำการเพาะปลูกตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 และภาคใต้ฝั่งตะวันออก ให้ทำการเพาะปลูกตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ทั้งนี้ นอกเหนือจากการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้ว ขอให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประกอบกับต้องมีฝนตกในพื้นที่สม่ำเสมอด้วย เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการเตรียมแปลงและปลูกข้าว  เน้นให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักและใช้น้ำชลประทานเสริม กรณีที่เกิดฝนทิ้งช่วง

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend