9 มีนาคม 2021

กรมฯหางานช่วยกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านให้กู้ยืมดอกเบี้ย 0%

07 Apr 2020 10:13 น.
อ่าน 247 ครั้ง

กรมฯหางานช่วยกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านให้กู้ยืมดอกเบี้ย 0%

กรมการจัดหางาน ช่วยผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จากพิษโรคโควิด-19  ลดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ0 ต่อปีในปีแรก ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563


นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  อาจส่งผลกระทบต่อผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน กรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีงานทำให้กับแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ จึงได้ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อกู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต หรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพในอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี

 

“คุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน ซึ่งมีทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล 

 

โดยประเภทบุคคลต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ส่วนประเภทกลุ่มบุคคลจะต้องมีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน  มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า10,000 บาท วงเงินกู้สำหรับบุคคลไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี ขณะที่กลุ่มบุคคลมีวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปีอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมกองทุนฯ ร้อยละ 0 ต่อปี ในงวดที่ 1-12 โดยไม่ปลอดเงินต้น และงวดที่ 13 เป็นต้นไป จนสิ้นสุดสัญญา คิดอัตราร้อยละ 3 ต่อปี กรณีไม่ชำระหนี้เงินกู้ตามกำหนดให้คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดหรือเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 ต่อปี  กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563 “ นายสุชาติฯกล่าว


อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการจัดหางาน จะเร่งหามาตรการเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับแรงงานในทุกกลุ่ม  ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10 ,สำนักงานจัดหางานจังหวัดในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend