19 เมษายน 2021

 ประกาศแนวทางประชุม “นิติบุคคลอาคารชุด”

25 Mar 2020 11:48 น.
อ่าน 6,398 ครั้ง

 ประกาศแนวทางประชุม “นิติบุคคลอาคารชุด”

 

 

 ประกาศแนวทางประชุม “นิติบุคคลอาคารชุด”

24 มีนาคม 2563 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า  ตามที่รัฐบาลได้มีข้อสั่งการด้านมาตรการป้องกัน เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง โดยให้ปิดสถานที่ชั่วคราว เช่น สถานที่ซึ่งผู้คนมาร่วมเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันที่อาจแพร่เชื้อได้ง่าย ซึ่งอาจมีการเบียดเสียดใกล้ชิด สัมผัสถูกเนื้อต้องตัวหรือใช้สิ่งของร่วมกัน ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ เนื่องจากพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างรวดเร็ว จึงให้มีการจำกัดการชุมนุมของประชาชน เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง มาตรการดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของนิติบุคคลอาคารชุดได้ ประกาศแนวทางประชุม “นิติบุคคลอาคารชุด”

กรมที่ดิน มีความห่วงใยในสุขภาพของพี่น้องประชาชนและเพื่อให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 สอดรับกับมาตรการของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเจ้าของร่วม เพื่อรับรองงบดุลและรายงานประจำปีตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติห้องชุด พ.ศ. 2522 กรมที่ดินจึงได้ออกประกาศแนะนำ ดังนี้

1. นิติบุคคลอาคารชุดใดที่ครบกำหนดอันจะต้องจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในช่วงระยะที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ถือว่าเป็นความจำเป็น ที่อยู่ในบังคับซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อาจมีการเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ และให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดแจ้งเหตุผล ความจำเป็นข้างต้นให้เจ้าของร่วมทราบ โดยผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดต้องจัดทำงบดุลและรายงานประจำปีไว้ให้เรียบร้อย เพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่เมื่อเข้าสู่สภาวะปกติที่สามารถจัดประชุมได้ โดยให้ปิดประกาศงบดุล และรายงานประจำปีให้เจ้าของร่วมทราบเป็นการล่วงหน้าด้วย

2. หากมีความจำเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของร่วมร่วมกันมอบฉันทะให้ตัวแทนมาร่วมประชุมเพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม หรืออาจใช้วิธีการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดได้


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend