10 สนามบินภูธรใครครองแชมป์ผู้โดยสาร

20 พ.ย. 2562 เวลา 23:00 น.2.8k

กรมท่าอากาศยานสรุปสถิติการขนส่งทางอากาศ ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 พบว่าท่าอากาศยานที่ทย.บริหารทั่วประเทศมีจำนวนเที่ยวบินรวม 146,181 เที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสารรวม 18,573,543 คน น้ำหนักสินค้า 5,717 ตัน โดยท่าอากาศยานที่มีจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารมากที่สุด 10 อันดับแรก มีดังนี้

 

10 สนามบินภูธรใครครองแชมป์ผู้โดยสาร

อันดับ 1 ท่าอากาศยานกระบี่ 26,457 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 3,908,953 คน อันดับ 2 ท่าอากาศยานอุดรธานี 18,495 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 2,573,169 คน อันดับ 3 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 12,809 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 1,933,549 คน อันดับ 4 ท่าอากาศยานขอนแก่น 14,356 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 1,922,380 คน 

อันดับ 5 ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 12,033 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 1,812,371 คน อันดับ 6 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 15,969 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 1,482,802 คน อันดับ 7 ท่าอากาศยานพิษณุโลก 5,743 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 709,933 คน อันดับ 8 ท่าอากาศยานตรัง 4,514 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 698,914 คน อันดับ 9 ท่าอากาศยานน่านนคร 3,554 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 421,790 คน อันดับ 10 ท่าอากาศยานนครพนม 2,835 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 401,241 คน

ส่วนท่าอากาศยานบุรีรัมย์ที่มีแผนโอนให้บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)บริหาร อยู่ที่อันดับ 13 มีจำนวนเที่ยวบิน 3,289 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 354,770 คน 

หน้า 1 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3524 วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2562

แท็กที่เกี่ยวข้อง