ส.ยานยนต์ เตรียมเปิดศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่รถไฟฟ้าปี 63

17 พ.ย. 2562 เวลา 4:42 น.2.1k

สมอ.ผนึกกำลังสถาบันยานยนต์ เดินหน้าเปิด “ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า” พร้อมให้บริการเฟสแรกในปี 63 และครบวงจรในปี 64 มั่นใจศูนย์ดังกล่าวจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค

 

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวว่า อุตสาหกรรรมยานยนต์ปัจจุบันกำลังเปลี่ยนแปลงสู่ “ยานยนต์สมัยใหม่”  โดยมุ่งสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมภายในประเทศ และตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ให้เกิดความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล จึงได้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ ให้มีความพร้อมและสามารถรองรับการทดสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตยานยนต์สมัยใหม่  และพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการทดสอบ การวิจัยและนวัตกรรมภายในประเทศ

ส.ยานยนต์ เตรียมเปิดศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่รถไฟฟ้าปี 63

ด้วยเป้าหมายดังกล่าวทำให้เกิด “ศูนย์ทดสอบยานยนต์แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า” ที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า  ที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลา สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบยังต่างประเทศ   และยังสามารถเป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งฐานข้อมูล เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางเทคนิควิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ  โดยความร่วมมือจากภาครัฐ บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง

ส.ยานยนต์ เตรียมเปิดศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่รถไฟฟ้าปี 63

นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวว่า ความคืบหน้าการก่อสร้าง ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ณ ศูนย์การทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC) อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้ดำเนินการตามแผนไปแล้ว อาทิ การออกแบบที่ทันสมัย การคัดเลือกผู้รับเหมา และเริ่มดำเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณการลงทุนสำหรับ อาคารและเครื่องมือทั้งโครงการเป็นจำนวนเงินกว่า 300 ล้านบาท

ส.ยานยนต์ เตรียมเปิดศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่รถไฟฟ้าปี 63

ในเฟสแรก สามารถให้บริการทดสอบแบตเตอรี่ได้ทันที 5 จาก 9 รายการทดสอบ ตามมาตรฐานสากล UNECE R100 ได้แก่ชุดทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ (Mechanical integrity Test) ชุดทดสอบการลัดวงจร (External short circuit protection) ชุดทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกิน (Overcharge protection) ชุดทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน (Over-discharge protection) และชุดทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน (Over-temperature protection Test) โดยจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 นี้

ส.ยานยนต์ เตรียมเปิดศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่รถไฟฟ้าปี 63

สำหรับศูนย์ทดสอบแห่งนี้ คาดว่าจะให้บริการทดสอบครบทุกรายการภายในปี 2564 ซึ่งจะทำให้เป็น “ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่สามารถทำการทดสอบอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรที่สุดในอาเซียน” โดยห้องปฏิบัติการทดสอบนี้จะสามารถทดสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่ตามมาตรฐาน UNECE R100  สำหรับยานยนต์  และ UNECE R136  สำหรับรถจักรยานยนต์  รวมถึงสามารถทดสอบ เพื่อการวิจัยและพัฒนาในการปรับปรุงสมรรถนะของแบตเตอรี่ (Performance Test)  ในระดับเซลล์ (Cell)  โมดูล (Module)  และระบบ (System)

ส.ยานยนต์ เตรียมเปิดศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่รถไฟฟ้าปี 63

แท็กที่เกี่ยวข้อง