19 มิถุนายน 2021

บี10 ช่วยชาติประหยัด ลด PM 2.5 สร้างรายได้เกษตรกร

31 Oct 2019 16:00 น.
อ่าน 271 ครั้ง

บี10 ช่วยชาติประหยัด  ลด PM 2.5  สร้างรายได้เกษตรกร

 

นโยบายการส่งเสริมการใช้นํ้ามันดีเซลบี 10 ของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํ้ามัน สร้างเสถียรภาพราคาปาล์มนํ้ามันทำให้ราคาสูงขึ้น โดยการสร้างสมดุลปาล์มนํ้ามันทั้งระบบของประเทศ ที่จะ ช่วยดูดซับนํ้ามันปาล์มดิบ (CPO) ได้ประมาณ 2 ใน 3 ของปริมาณการผลิตทั้งประเทศปัจจุบันหรือประมาณ 2.2 ล้านตันต่อปี รวมทั้งช่วยลดปริมาณฝุ่นพิษ PM 2.5 และช่วยประหยัดการนำเข้านํ้ามันได้ถึงประมาณ 1.8 ล้านลิตรต่อวัน

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้ประกาศความพร้อมของทุกภาคส่วน ในการใช้นํ้ามันดีเซลบี 10 เป็นนํ้ามันดีเซลพื้นฐานของประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ตั้งเป้าให้ผู้ใช้รถยนต์หันมาใช้นํ้ามันดีเซลบี 10 ให้มากขึ้น จากปัจจุบันมียอดจำหน่ายอยู่ที่ราว 6.5 หมื่นลิตรต่อวัน เพิ่มเป็น 57 ล้านลิตรต่อวันในช่วงต้นปี 2563

ลดนำเข้าดีเซล1.8ล้านลิตร

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า การส่งเสริมใช้นํ้ามันดีเซลบี 10 ครั้งนี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนผ่านของโครงสร้างไบโอดีเซลครั้งสำคัญของประเทศ เพราะไม่เพียงแต่ค่ายรถยนต์ผู้ผลิตไบโอดีเซล ผู้ค้านํ้ามันแล้ว ยังเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งสำคัญตามไปด้วย ในการสร้างสมดุลปาล์มนํ้ามันทั้งระบบของประเทศ จากการดูดซับซีพีโอ 2.2 ล้านตันต่อปี จะช่วยแก้ปัญหาราคาผลผลิตปาล์มตกตํ่าได้ และเมื่อสร้างสมดุลปาล์มนํ้ามันได้แล้ว จะนำไปสู่การพัฒนา คุณภาพปาล์มนํ้ามัน ตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพนํ้ามันปาล์มที่สูงขึ้นได้

ดังนั้น การใช้นํ้ามันไบโอดีเซลทุกลิตร จะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่เป็นฐานรากให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และยังช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ทำให้คนไทยหายใจได้อากาศที่สะอาดขึ้น ช่วยลดการนำเข้านํ้ามันดีเซลได้ 3% หรือราว 1.8 ล้านลิตรต่อวัน คิดเป็นมูลค่าราว 28 ล้านบาทต่อวัน


  

ปตท.พร้อมขายบี10ทุกปั๊ม

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ค้านํ้ามันและโรงกลั่นนํ้ามันมีความสนใจในการสนับสนุนการใช้นํ้ามันดีเซลบี 10 เป็นนํ้ามันพื้นฐานของประเทศแล้ว และมีดีเซลบี 7 และบี 20 เป็นนํ้ามันทางเลือกให้กับผู้ใช้รถยนต์ดีเซล ซึ่งปัจจุบันปตท.มีสถานีบริการที่จำหน่ายดีเซลบี 10 แล้ว ประมาณ 100 แห่ง และยืนยันว่าตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจะมีจำหน่ายครบทุกแห่ง ขณะที่โรงกลั่นทุกแห่งพร้อมผลิตนํ้ามันดีเซลบี 10 ให้ได้ตามมาตรฐานที่ประกาศตั้งวันที่ 1 ธันวาคม 2562 นี้เป็นต้นไป ดังนั้น เชื่อมั่นได้ว่าใช้ดีเซลบี 10 แล้ว จะไม่มีปัญญากับเครื่องยนต์

 

บี10 ช่วยชาติประหยัด  ลด PM 2.5  สร้างรายได้เกษตรกร

 

บี100พร้อมผลิตตามสเปก

นายศาณินทร์ ตริยานนท์ นายกสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้ผลิตไบโอดีเซลหรือบี 100 ได้ร่วมกับกระทรวงพลังงานมาอย่างต่อเนื่อง ในการผลิตบี 100 ให้ได้ตามมาตรฐานค่าโมโนกลีเซอไรด์ต้องไม่เกิน 0.4% ของนํ้าหนัก ซึ่งภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 นี้ คาดว่าผู้ผลิตทุกรายจะสามารถเข้าสู่มาตรฐานดังกล่าวได้ทั้งหมด จากจำนวนที่มีอยู่ 12 ราย หากการใช้ดีเซลบี 10 ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 57 ล้านลิตรต่อวันได้ จะช่วยเพิ่มการใช้บี 100 ได้เพิ่มขึ้นที่ 6.2 ล้านลิตรต่อวัน และช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรดีขึ้นได้

ค่ายรถยุโรปยังไม่ยอมรับ

นายองอาจ พงศ์กิจวรสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาค่ายรถยนต์ได้ร่วมมือกับกระทรวงพลังงานในการทดสอบรถยนต์ที่ใช้ดีเซลบี 10 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยืนยันว่ารถยนต์ดีเซลที่อยู่ในท้องตลาดสามารถใช้ดีเซลบี 10 ได้กว่า 5.3 ล้านคัน

ขณะที่รถยนต์ค่ายยุโรป จะยังไม่ยอมรับการใช้นํ้ามันดีเซลบี 10 เนื่องจากรถยนต์รุ่นใหม่เป็นมาตรฐานยูโร 6 แต่มีไม่ถึง 1 แสนคัน ซึ่งมีทางเลือกที่จะใช้ดีเซลบี 7 แทน ส่วนรถยนต์รุ่นเก่าที่มีความประสงค์จะใช้ดีเซลบี 10 ขอให้ประสานไปยังค่ายรถยนต์ เพื่อขอคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนบางอุปกรณ์ เช่น ท่อยางและไส้กรอง เป็นต้น


 

ชาวสวนเชื่อดันปาล์มทะลุ4บาท

นายมนัส พุทธรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มนํ้ามันแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มทั่วประเทศราว 5 ล้านไร่ มีผลผลิตกว่า 3 ล้านตันต่อปี วันนี้กระทรวงพลังงานจะสร้างความสมดุลโดยการนำมาผลิตเป็นซีพีโอป้อนให้กับนํ้ามันดีเซล บี 10 เชื่อว่าจะทำให้ราคาปาล์มนํ้ามัน ขยับขึ้นไปกว่า 4 บาทต่อกิโลกรัมได้ จากปัจจุบันราคารับซื้อของโรงสกัดอยู่ที่ราว 3 บาทต่อกิโลกรัม

อย่างไรก็ตาม ปัญหาใหญ่ที่ทำให้ซีพีโอไม่เกิดความสมดุล มาจากการลักลอบนำเข้ามา หากกระทรวงดูแลการใส่สารเติมแต่งหรือ Marker และติดตั้งมิเตอร์แสดงการเข้าออกของซีพีโอที่โรงสกัด เชื่อว่าจะทำให้ปัญหาการลักลอบลดลงได้

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า ในการติดสติกเกอร์ดีเซลบี 10 ให้กับรถยนต์นั้น ทางผู้ค้านํ้ามันแต่ละค่ายจะเป็นผู้จัดทำสติกเกอร์ออกมา แล้วนำไปติดที่บริเวณด้านในฝาเติมนํ้ามันของตัวรถ เพื่อแสดงให้ประชาชนมั่นใจ ส่วนรถยนต์เก่าได้ขอความร่วมมือค่ายรถและอู่รถยนต์เป็นผู้ติดสติกเกอร์ให้ เพื่อสร้างความมั่นใจ

 

หน้า 3 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,518 วันที่ 31 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2562

บี10 ช่วยชาติประหยัด  ลด PM 2.5  สร้างรายได้เกษตรกร

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend