2 มีนาคม 2021

Timeline ข่าวเด่น 21 ตุลาคม 62 จับตา เกษตรกร2ขั้วนัดโชว์พลัง "หนุน-ต้าน" แบน3สารพิษ

21 Oct 2019 07:33 น.
อ่าน 636 ครั้ง

Timeline ข่าวเด่น 21 ตุลาคม 62 จับตา เกษตรกร2ขั้วนัดโชว์พลัง "หนุน-ต้าน" แบน3สารพิษ

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมสถานการณ์ข่าวที่จะเกิดขึ้นในรอบวันจันทร์ที่ 21 ต.ค. 2562 ไฮไลต์วันนี้อยู่ที่ความเคลื่อนไหวทั้งสนับสนุนและต่อต้านนโยบายแบน 3 สารเคมีอันตราย โดยฝ่ายสนับสนุนมีกำหนดการเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีตัวแทนเครือข่ายสนับสนุนการแบน 686 องค์กร ร่วมแสดงจุดยืนกับกระทรวงสาธารณสุข ในเวทีรณรงค์การยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีอันตรายทางการเกษตร "หยุดใช้ หยุดขาย หยุดตาย" อ่านแถลงการณ์ร่วมกัน

 

ขณะที่เวลา 10.00 ที่ห้องกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี สมาพันธ์เกษตรปลอดภัย อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ผักและผลไม้ แถลงข่าวโหมโรง รวมพลังเกษตรกรไทย คัดค้านการแบน 3 สาร ประเด็นหลัก เปิดหลักฐานสำคัญ ค้านมติ รมช. มนัญญา และการแบน 3 สาร ประมวลผลกระทบจำแนกตามพืชเศรษฐกิจ กรณีแบน 3 สาร ภาระด้านงบประมาณที่ภาครัฐต้องรองรับ (ภาษีประชาชน) และสิ่งที่ภาครัฐต้องเตรียมจัดการ และจะมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน แบนพรรคการเมือง

 

โดยผู้แทนเกษตรกรจากกลุ่มพืชเศรษฐกิจ ที่ร่วมในงาน อาทิ สมาคมเกษตรปลอดภัย สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนและมังคุดแห่งประเทศไทย สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพร ชมรมผู้ปลูกมะนาวแห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานงานโรงงานน้ำตาลลุ่มน้ำแม่กลอง กลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมข้าวโพดหวาน สมาคมส่งเสริมธุรกิจพืชอาหารสัตว์ สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย สภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย

 

ต่อจากนั้น สมาพันธ์เกษตรปลอดภัย เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆประเด็นหลัก มุมมองและทัศนะการพัฒนาภาคการเกษตรไทย แนวทางการบริหารจัดการปัญหาภาคการเกษตรและการใช้สารเคมีระยะยาวส่วน Timeline ข่าวเด่นอื่นๆที่น่าสนใจ

เวลา 09.00 น. 

: นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

 

เวลา 09.30 น. 

: นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ครั้งที่ 1/2562 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

: คณะสื่อมวลชนจากสมาคมนักข่าวกัมพูชา (Club Cambodian journalists) เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

 

เวลา 10.00 น.  

: นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

: นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมรับฟังการนำเสนอข้อมูล/เทคนิค เกี่ยวกับระบบไบโอแมทริกซ์ (Biometrics) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมท่าอากาศยานและสายการบิน ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงคมนาคม

 

เวลา 10.30 น.  

: นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล


Timeline ข่าวเด่น 21 ตุลาคม 62 จับตา เกษตรกร2ขั้วนัดโชว์พลัง "หนุน-ต้าน" แบน3สารพิษ

เวลา 12.30 น.

: ฐานเศรษฐกิจ จัดสัมมนา “B10 ปฎิรูปน้ำมันบนดิน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ณ ห้อง รอยัลมณียา บอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

 

เวลา 13.00 น.

: นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานงานแถลงข่าว “AI Ethics Principle & Guidelines” และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของ AI ในบริบท Thailand 4.0” ณ ห้องพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

    

เวลา 13.30 น.  

: นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม  ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

: ที่ห้อง 1-308 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันรัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนา การเมืองกับทหารไทย เหตุสุวิสัยหรือความจำเป็น? นำเสนอโดย ศ.ดร.สุจิต บุญบงการ ร่วมเสวนาโดย ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ระ สมบูรณ์ คณบดีสถาบันรัฐศาสตร์

 

เวลา 15.00 น.

: นายกรัฐมนตรี เฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2562 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

Timeline ข่าวเด่น 21 ตุลาคม 62 จับตา เกษตรกร2ขั้วนัดโชว์พลัง "หนุน-ต้าน" แบน3สารพิษ

Timeline ข่าวเด่น 21 ตุลาคม 62 จับตา เกษตรกร2ขั้วนัดโชว์พลัง "หนุน-ต้าน" แบน3สารพิษ

เวลา 17.00 น.

: สิงห์ทองทรรศนะ Executive Dinner Forum 1  จัดโดย สมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์รามคำแหง ที่ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23  รร.เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ 

 

เวลา 22.45 น. 

: นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2562

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend