19 ตุลาคม 2019

ปรับยุทธศาสตร์จัดงบ สู้ภัยคุกคามดิจิทัล

09 Oct 2019
อ่าน 997 ครั้ง

บทบรรณาธิการ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3512 หน้า 6 ระหว่างวันที่ 10-12 ต.ค.2562

 

ปรับยุทธศาสตร์จัดงบ

สู้ภัยคุกคามดิจิทัล

 

     วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำครม.เสนอร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเป็นวาระแรก ก่อนตั้งกรรมาธิการแปรญัตติวาระ2-3 กรณีไม่มีอุบัติเหตุผ่านฉลุยในวาระแรก หลังจากนั้นจะใช้ระยะเวลาแปรญัตติ 105 วัน คาดว่าจะมีผลบังคับใช้เดือนมีนาคม 2563 ล่าช้าไปจากงบประมาณปกติ 6 เดือน

     ครม.อนุมัติกรอบงบประมาณปี 63 ไปแล้วซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในขั้นตอนฝ่ายบริหารโดยวงเงินวงเงินงบประมาณรายจ่าย 3.2 ล้านล้านบาท เป็นรายจ่ายประจำ 2.39 แสนล้านบาท 74.8% ของวงเงินทั้งหมด และเป็นรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 6.2 หมื่นล้านบาท ขณะที่รายจ่ายลงทุน 6.55 แสนล้านบาท หรือ 20.5% ของงบทั้งหมด ที่เหลือเป็นรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 8.9 หมื่นล้านบาท มีประมาณการรายได้ 2.731 ล้านล้านบาท วงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 4.69 แสนล้านบาทจากกรอบวงเงินกู้สูงสุดเพื่อชดเชยการขาดดุลตามพ.ร.บ.หนี้สาธารณะ 7.11 แสนล้านบาท


     การจัดสรรงบจำแนกตามกระทรวงแยกเป็น งบกลาง 5.18 แสนล้านบาท กระทรวงศึกษาธิการ 3.68 แสนล้านบาท มหาดไทย 3.53 แสนล้านบาท คลัง 2.49 แสนล้านบาท กลาโหม 2.33 แสนล้านบาท คมนาคม 1.78 แสนล้านบาท การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1.4 แสนล้านบาท สาธารณสุข 1.38 แสนล้านบาท เกษตรและสหกรณ์ 1.09 แสนล้านบาท แรงงาน 6 หมื่นล้านบาท สำนักนายกรัฐมนตรี 3.9 หมื่นล้านบาท ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 หมื่นล้านบาท ยุติธรรม 2.6 หมื่นล้านบาทการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2.1 หมื่นล้านบาท ต่างประเทศ 8.9 พันล้านบาท วัฒนธรรม 8.5 พันล้านบาท พาณิชย์ 7.5 พันล้านบาท ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6.8 พันล้านบาท ท่องเที่ยวและกีฬา 6 พันล้านบาท อุตสาหกรรม 5.3 พันล้านบาท พลังงาน 2.1 พันล้านบาท

     การจัดสรรงบตาม 7 ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 7.66 แสนล้านบาท ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 5.7 แสนล้านบาท ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 5.04 แสนล้านบาท รายการค่าดำเนินการภาครัฐ 4.31 แสนล้านบาท ด้านความมั่นคง 4.28 แสนล้านบาท ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3.8 แสนล้านบาท และด้านคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1.18 แสนล้านบาท


     การจัดสรรงบประมาณมีส่วนสำคัญยิ่งในการกำหนดแนวทางการบริหารประเทศ ถ้าจะให้เหมาะสมควรขยับด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างความสามารถในการแข่งขันขึ้นไปเพื่อให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี ที่รัฐจำเป็นต้องสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเต็มที่และการปฏิบัติตามแผนต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องนำคนไทยสู้กับ DISRUPT ให้ได้โดยเร็ว


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij