19 ตุลาคม 2019

ฉลอง 36 ปี บจก.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป

30 Sep 2019
อ่าน 517 ครั้ง

ตลอดระยะเวลากว่า 36 ปี ในการดำเนินธุรกิจ บริษัท อินเด็กซ์  อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้ให้บริการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาในรูปแบบ ต่างๆ  ทั้งด้านงานสำรวจและ ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ งานออกแบบรายละเอียด งานควบคุมงานก่อสร้าง งานบริหารโครงการ และงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทีมงานวิศวกร สถาปนิก ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ  จนได้รับความไว้วางใจ ความเชื่อถือและเชื่อมั่นจากลูกค้า


บริษัท อินเด็กซ์ฯ ได้พัฒนาศักยภาพในการให้บริการด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจรเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ  เช่น ด้านการคมนาคมขนส่ง โครงข่ายถนน  ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบขนส่งทางราง  ทางอากาศ ทางน้ำ และทางท่อ การพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพทางการขนส่ง การพัฒนาเมืองหลัก คลังน้ำมัน พลังงานทดแทน ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของประเทศ


บริษัท อินเด็กซ์ฯ บริหารธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้นอกจากนี้  บริษัท อินเด็กซ์ฯ ยังให้ความสำคัญกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการรับสินบนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตลอดจนกำหนดบทลงโทษแก่ผู้กระทำผิดอย่างชัดเจน

ในส่วนของการตอบแทนสังคม บริษัท อินเด็กซ์ฯ มีการจัดทำกิจกรรมที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อคืนกำไรและตอบแทนสู่สังคม และบริษัทได้นำเอาแนวคิดการสร้างสรรค์คุณค่าร่วมกัน(Creating Shared Valured: CSV) โดยการลดผลกระทบจากธุรกิจ และสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน

ซึ่งเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 36 ปี โดยมีท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามา การ์เด้นส์ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และพันธมิตรทางธุรกิจร่วมงานเป็นจำนวนมาก

บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป

1/814 ซอย 60( กม 26) ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
โทร. 02-532-3623   www.index.co.th  [email protected]

 


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij