21 ตุลาคม 2019

“สุริยะ”สั่งด่วน!จ่าย6,500ล้านช่วยชาวไร่อ้อย

22 Sep 2019
อ่าน 23089 ครั้ง

“สุริยะ”สั่งสอน. เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตชาวไร่อ้อย 6,500 ล้านบาท  ภายในเดือนกันยายนนี้ พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือราคาอ้อย ปี 2562/63

          นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนเกษตรกรชาวไร่อ้อย จำนวน 80 คน จากสมาคมเพื่อเกษตรกรภาคตะวันออก ชลบุรี สมาคมชาวไร่อ้อยสี่แคว สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 11 นครสวรรค์  สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 5  สิงห์บุรี และสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

          หลังการประชุมนายสุริยะ กล่าวว่า ชาวไร่อ้อยขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมช่วยเหลือ เรื่องราคาอ้อยฤดูการผลิตปี 2562/2563 ที่ประมาณการราคาอ้อยไว้ตันละไม่เกิน 700 บาท ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนการเพาะปลูกของชาวไร่อ้อย และเสนอขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการอ้อยไฟไหม้ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาราคาอ้อยตกต่ำ ทำให้ชาวไร่อ้อยไม่มีเงินทุนไปซื้อรถตัดอ้อยที่มีราคาสูงได้ ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานตัดอ้อยสด พร้อมทั้งขอให้ชะลอมาตรการติดตั้งระบบติดตามรถยนต์ (GPS) ในรถบรรทุกอ้อย

 

           จากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากชาวไร่อ้อย ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตของฤดูการผลิตปี 2561/2562 จำนวนเงิน 6,500 ล้านบาท รอบที่ 2 ในอัตราตันอ้อยละไม่เกิน 50 บาท ให้ถึงมือชาวไร่อ้อยภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวไร่อ้อย โดยเฉพาะชาวไร่อ้อยรายเล็กให้สามารถนำเงินส่วนนี้ไปลงทุนในการประกอบอาชีพ


          พร้อมทั้งสั่งการให้ สอน. จัดทำสรุปราคาอ้อยฤดูการผลิตปี 2562/2563 แนวทางการให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อย และหารือร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ เนื่องจากชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่ต้องนำเงินทุนไปใช้ในการปลูกอ้อยเป็นหลัก และไม่สามารถจัดการเครื่องจักรมาทดแทนแรงงานได้  รวมทั้งมาตรการติดตั้งระบบติดตามรถยนต์ (GPS) ในรถบรรทุกอ้อยด้วย

 

          นายสุริยะกล่าวด้วยว่า ได้มอบหมายให้ สอน. ทบทวน ในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยให้เหลือร้อยละ 1 และขยายระยะเวลาการชำระเงินกู้เป็น 8 ปี ในโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร เพื่อลดภาระของชาวไร่อ้อย ที่ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และให้ชาวไร่อ้อยสามารถเข้าถึงแหล่งกู้ได้ง่ายขึ้นไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij