15 ตุลาคม 2019

ตามคาด“นเรศ” ผงาด ประธานสหภาพบินไทย

13 Sep 2019

หลังจากการเลือกตั้งประธานสหภาพแรงงานพนักงานการบินไทย ยกแรกไม่สามารถนับคะแนนได้จนต้องนำบัตรเลือกตั้งไปฝากไว้ที่สถานีตำรวจสุวรรณภูมิ กระทั่งวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ได้นำคะแนนออกมามานับ ผลปรากฏว่ากลุ่มจิตอาสา ซึ่งมีนายนเรศ  ผึ้งแย้ม  เป็นแกนนำกลุ่มมีคะแนนสูงสุดถึง 1,447 คะแนน  และสมาชิกในกลุ่มได้รับการคัดเลือกเข้ามาถึง 22 คน  ส่วนทีมเรารักการบินไทยได้รับเลือก 2คน และทีมพลังคนบินไทยได้รับเลือก 6 คน รวมกรรมการทั้งสิ้น 30 คน 

หลังจากนี้วันที่ 16 กันยายนนี้ คณะกรรมการ จะมีการจัดประชุมกันอีกครั้งเพื่อเลือกผู้ที่จะมารับตำแหน่งประธาน รองประธาน เลขาธิการและเหรัญญิก  ซึ่งคาดว่านายนเรศ น่าจะได้รับเลือกให้นั่งเก้าอี้ประธานสหภาพฯคนใหม่ตามโผแต่แรก
 
นายนเรศ  ผึ้งแย้ม ว่าที่ประธานสหภาพฯ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “เราทำงานเป็นทีมต้องเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนนำนโยบายที่หาเสียงไว้มากำหนดนโยบายกันอีกครั้ง พร้อมระบุว่า เราทั้งหมดถือเป็นตัวแทนพนักงานของบริษัทที่ต้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร"
 


สำหรับนโยบายเร่งด่วนที่หาเสียงไว้แต่แรกของกลุ่มจิตอาสา 10 ข้อได้แก่

1. ให้นายจ้างหักเงินลูกจ้างให้เป็นไปตามกกฎหมายตามประกาศสภาพการจ้างข้อ31
2.ให้แก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหม่ ให้เป็นไปตามสิทธิ์ของสมาชิกกองทุนตาม พรบ.กองทุนสำรองเลี้ยงที่มาตรา24
3.ให้บริษัทจ่ายเงินชดเชยภาษีให้กับพนักงานที่จ่ายเงินภาษีเอง โดยให้บริษัทมีหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยแบบถาวร 

4.ให้บริษัทปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการ(Service procedure) อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้(Service items) ให้สอดคล้องกับหลักชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและให้สอดคล้อง กฎความปลอดภัยการบิน ตลอดจนจัดหาที่พักตามสถานีปลายทาง ให้มีความเหมาะสม สะดวก และปลอดภัย  

5.ให้บริษัทพิจารณาเพิ่มค่า night shift  และ perdiem ที่อ้างอิงเงินสกุลต่างประเทศให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่เป็นปัจจุบัน มีการปรับขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อ และเพิ่มพิเศษให้ในประเทศที่ค่าครองชีพสูงกว่าปกติตามที่ระบุไว้ในระเบียบการจ่ายเบื้ยเลี้ยงกระทรวงการคลังและเมื่อเกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจ หรืออัตราแลกเปลี่ยนเบี้ยเลี้ยงที่ได้รับจะต้องไม่น้อยกว่าอัตราอ้างอิงที่ระบุไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง 

6.ให้บริษัททบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์การนับชั่วโมงพัก ของนักบินและลูกเรือ ตามสถานีต่างๆ ให้เริ่มนับจากเวลาเช็คอินเข้าพัก เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานในอากาศยานได้รับการพักผ่อนที่เหมาะสมและเพียงพอ เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการชม.พักตามกฏนิรภัยการบิน.                 
7.ให้บริษัทปรับปรุง ระเบียบการใช้ Code Z12  (ลาป่วยเนื่องจากความเจ็บป่วยขณะปฏิบัติหน้าที่)ให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับ ระเบียบบริษัท และ พรบ. คุ้มครองแรงงาน
8.ให้บริษัทปรับปรุงหลักเกณฑ์ การเลื่อนตำแหน่งพนักงาน ทุกสังกัด รวมถึงต้อนรับบนเครื่อง โดยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาทั้งอายุงานควบคู่กับระดับเงินเดือน  คะแนนประเมินผลการทำงาน  ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม    

9. กำหนดกรอบการขึ้นเงินเดือนและเงินโบนัสประจำปี  ต้องไม่น้อยกว่า3% และเงินโบนัสหรือรางวัลประจำปีตามผลประกอบการของบริษัท

10. ส่งเสริมความสามัคคีในองค์กร
                                

 


สำหรับประวัตินายนเรศ ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็น licencd aircraft engineer boeing 777  ฝ่ายช่างการบินไทย จบปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ การปกครอง ม.รามคำแหง เคยทำงานเป็นครูทหารราบและช่างอากาศยานปีกหมุน สังกัด กองร้อยบิน กองพลทหารราบที่ 5 จ.นครศรีธรรมราชก่อนมาร่วมงานกับการบินไทย ที่ศูนย์ซ่อมอากาศยาน ไม่เคยเป็นกรรมการสหภาพ


แต่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อมวลชนมาตลอด เคยเคลื่อนไหว ขับไล่บอร์ด ที่มาชินคอร์ป เป็นแกนนำเคลื่อนไหวคัดค้านนโยบายบอร์ดบริหาร ที่ให้พนักงานการบินไทยจ่ายภาษีเองปี 48 เรียกร้องให้บริษัทจ่ายอินเซ็นทีฟแก่พนักงาน รวมถึงเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ บอร์ดบริหาร ปี 52-54 รับผิดชอบด้วยการแสดงสปิริตลาออกเพื่อรับผิดชอบต่อนโยบายการจัดซื้อเครื่องบินล๊อตแรก 37 ลำที่เป็นต้นเหตุให้บริษัทการบินไทยขาดทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 54 ถึงปัจจุบัน เป็นต้น
 


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij