สุริยะ จี้ กพร. หาแหล่งหินรองรับอีอีซีคาดใช้ 100 ล.ตันต่อปี

29 ส.ค. 2562 เวลา 8:00 น.1.7k

รมว.อุตสาหกรรมมอบหมาย กพร.จัดหาแหล่งหินรองรับการก่อสร้างในพื้นที่อีอีซี  ด้านอธิบดี กพร. คาดใช้ 100 ล้านตันต่อปี  แย้มอาจต้องหาจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมหากไม่เพียงพอ 

สุริยะ จี้ กพร. หาแหล่งหินรองรับอีอีซีคาดใช้ 100 ล.ตันต่อปี

นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เปิดเผยว่า  ได้มอบหมายให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดหาแหล่งวัตถุดิบให้เพียงพอกับภาคอุตสาหกรรม  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม  โดยวัตถุดิบเป็นต้นทุนหลักสำคัญของภาคอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะการเตรียมแหล่งหินให้เพียงพอต่อการรองรับการก่อสร้างในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  หรืออีอีซี (EEC) ซึ่งในระยะต่อไปจะต้องมีการก่อสร้างโครงการต่างๆหลายโครงการ  จึงมีความจำเป็นต้องสำรวจแหล่งหินในพื้นที่ว่ามีความเพียงพอหรือไม่  หากไม่เพียงพอจะสามารถหาจากจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างไร  เพื่อรองรับการก่อสร้างในอีอีซีดังกล่าว  โดยมองว่าหากหาจากแหล่งธรรมชาติแล้วไม่เพียงพอ  คงต้องมีการดำเนินการหาวัตถุดิบมาทดแทน เช่น การรีไซเคิลจากของเสีย  เพื่อไห้สามารถกำจัดของเสียพร้อมทั้งนำวัตถุดิบดังกล่าวนั้นกลับมาใช้

นายวิษณุ  ทับเที่ยง  อธิบดี กพร. กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบโครงการก่อสร้างพื้นที่อีอีซีในแผน 5 ปี  ตั้งแต่ปี 2560-65 คาดว่าจะมีความต้องการใช้หินในการก่อสร้างประมาณ 100 ล้านตันต่อปีตั้งแต่ปี 63 เป็นต้นไป  หรือมีมูลค่าประมาณ 2 หมื่นล้านบาทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  จากเดิมที่มีความต้องการใช้หินทั้งประเทศประมาณ 120 ตันต่อปี  หรือเพิ่มขึ้นเป็น 220 ล้านตันต่อปี  โดยอาจจะต้องมีการสำรวจเพื่อหาพื้นที่ผลิตหินเพิ่มเติม  เนื่องจากสัมปทานที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่รอบอีอีซีอาจจะไม่เพียงพอ  เนื่องจากผู้ประกอบการดังกล่าวจะต้องจำหน่ายหินเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วย

สุริยะ จี้ กพร. หาแหล่งหินรองรับอีอีซีคาดใช้ 100 ล.ตันต่อปี

ทั้งนี้  การสำรวจหาพื้นที่แหล่งผลิตหินใหม่จะเป็นพื้นที่ใดนั้น  จะต้องดูว่าแหล่งใดที่มีความพร้อมในการผลิตหินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง  โดยน่าจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  ฉะเชิงเทรา  และระยอง  หรือโดยรอบที่มีปริมาณ  และทำเลที่ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านในพื้นที่เรื่องสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะต้องมีระยะทางการขนส่งไม่ไกลมากจนเกินไป  โดยขณะนี้ กพร. ได้มีกากระตุ้นให้ภาคเอกชนทำการสำรวจ  เนื่องจากการลงทุนสำรวจจะต้องใช้งบลงทุนจำนวนมาก  ซึ่งภาคเอกชนสามารถดำเนินการได้รวดเร็วมากกว่า  และยินดีที่จะรับความเสี่ยง  โดยเริ่มประกาศตั้งแต่กฎหมายใหม่  รวมถึงกฎระเบียบมีความพร้อม

“หากถามว่าจะต้องมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อสำรวจความต้องการใช้หินเป็นวัตถุดิบในการสร้างโดยเฉพาะหรือไม่นั้น  จะต้องดูว่าหากสามารถหาข้อมูลได้อย่างสะดวก  ก็คงจะไม่มีความจำเป็น  แต่หากทุกฝ่ายหวงข้อมูล  ก็อาจจะต้องตั้งคณะทำงานอย่างเป็นทางการ  โดยคาดว่าน่าจะเห็นความชัดเจนได้ประมาณเดือนกันยายนนี้”