16 ตุลาคม 2019

ปศุสัตว์บุกจับโรงฆ่าหมูเถื่อนกลางเมืองนครพนม

25 Jul 2019
อ่าน 589 ครั้ง

จากการที่กรมปศุสัตว์ได้ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่ 17 จังหวัด ที่ชายแดนติดต่อกับประเทศลาวและกัมพูชา เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศเพื่อนบ้าน กรมปศุสัตว์ได้จัดชุดเฉพาะกิจปราบปรามโรงฆ่าสัตว์เถื่อนเพื่อเร่งดาเนินการกวาดล้างโรงฆ่าสัตว์เถื่อนให้หมดจากประเทศโดยเร็ว

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ร่วมกับสานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม และด่านกักกันสัตว์นครพนมสามาถจับกุมผู้กระทาความผิด ๑ ราย ได้ที่บ้านเลขที่ 34 หมู่ 6 ตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยในที่เกิดเหตุ พบสุกรมีชีวิตอยู่ระหว่างรอการฆ่าจานวน 17 ตัว และได้ฆ่าไปแล้วจานวน 2 ตัว จึงได้แจ้งขอกล่าวหาแก่ผู้นาง ก (นามสมมติ) เจ้าของโรงฆ่าสัตว์เถื่อน ตามพ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 มาตรา 15 ตั้งโรงฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต โทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 31 ฆ่าสัตว์โดยไม่แจ้งการฆ่าสัตว์ ปรับตามรายตัวสุกรตัวละ 20,000 บาท มาตรา 39 ฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ โทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 22 เคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมทั้งยึดและอายัดของกลางมูลค่ารวม 133,000 บาท และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.จังหวัดนครพนมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อธิบดีกรมปศุสัตว์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากมาตรการเร่งปราบปรามโรงฆ่าสัตว์เถื่อนของกรมปศุสัตว์ดังกล่าว ในปี 2562 นี้ กรมปศุสัตว์สามารถจับกุมผู้กระทาความผิดแล้วจานวน 134 ราย มูลค่า ของกลางจานวน 1,428,106 บาท กรมปศุสัตว์จึงขอฝากไปยังประชาชนทุกท่าน หากพบเห็นการฆ่าสัตว์ที่อาจผิดกฎหมาย กรุณาแจ้งสานักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ หรือที่ Application DLD 4.0
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij