15 ตุลาคม 2019

เร่งแก้วิกฤตบุคลากรไอที 

18 Jun 2019

จากผลสำรวจการเติบโตของตลาดไอทีทั่วโลกของไอดีซี จากปี 2561 - 2565 เติบโต 25.8% ในขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย ภายในปี 2565 เติบโต 61% ของจีดีพี ส่งผลให้อัตราการจ้างงานด้านไอทีเติบโตควบคู่ไปด้วย และยังพบว่า สหรัฐอเมริกา มีความต้องการแรงงานสายงานไอทีมีแนวโน้มโตขึ้น 13% จากปี 2559 - 2569 เพิ่มขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยของทุกอาชีพ คาดในปี 2566 ทั่วโลกจะเผชิญกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรไอทีกว่า 2 ล้านตำแหน่ง 

ขณะเดียวกัน JobThai ได้ทำการสำรวจตลาดแรงงานไทย ไตรมาสแรกของปี 2562 ตำแหน่งงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และไอที เป็น 1 ใน 3 ของประเภทงานที่ต้องการและเป็นแรงงานเติบโตมากที่สุด ในขณะที่การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานของนิสิตนักศึกษาจากรายงานของ World Economic Forum: The Future of Jobs Report 2018 เกิดขึ้นภายในองค์กรมากกว่า 49% 

“นาถ ลิ่วเจริญ” ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ซีดีจี กล่าวว่า จากข้อมูลดังกล่าว ซีดีจีจึงดำเนินโครงการ iCODER เพื่อบ่มเพาะโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ มุ่งสนับสนุนเส้นทางการเรียนรู้ด้านไอที เป็นปีที่ 8 มีนิสิตและนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,359 คน และได้ส่งบุคลากรไอทีคุณภาพกว่า 10% เข้าสู่ตลาดแรงงานแล้ว ตั้งเป้าปั้นบัณฑิตใหม่เป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพเพิ่ม 50-100 คนต่อปี พร้อมพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง

ทักษะด้านไอทีและดิจิทัล มีส่วนสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับระบบการทำงานเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพธุรกิจ ความต้องการบุคลากรด้านไอทีจึงมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นอาชีพที่ขาดแคลนในตลาดแรงงานอย่างมาก ในสหรัฐอเมริกาพบการจ้างงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสายงานไอทีมีแนวโน้มโตขึ้น 13% จากปี 2559 - 2569 เพิ่มขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยของทุกอาชีพ ความต้องการของตลาดแรงงานสำหรับสายงานไอที จะมุ่งเน้นไปที่ cloud computing, big data, and information security คาดในปี 2566 ทั่วโลกจะเผชิญกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรไอทีกว่า 2 ล้านตำแหน่ง 

นอกจากนี้ การทรานฟอร์มองค์กรเป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานกำลังทำอยู่ สิ่งสำคัญคือทักษะของบุคคลในองค์กร ที่จำเป็นต้องถูกพัฒนาให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยจากรายงานของ World Economic Forum: The Future of Jobs Report 2018 เปิดเผยว่าในภาพรวมแล้ว ประมาณ 49% ของการฝึกงานของนิสิตนักศึกษา เกิดขึ้นภายในองค์กร และเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากการทำงานจริง และจากผู้เชี่ยวชาญในสายงานนั้น ๆ เพื่อเพิ่มทักษะก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต” นายนาถกล่าว

สำหรับโครงการ iCODER เป็นโครงการบ่มเพาะโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ สำหรับนิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 และ 4 ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมมาตั้งแต่ปี 2555 ด้วยจุดประสงค์มุ่งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับนักศึกษาที่สนใจประกอบอาชีพโปรแกรมเมอร์ มุ่งพัฒนาบุคลากรทางด้านการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมและผ่านเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเป็นพนักงานของบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัทในกลุ่มซีดีจี รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมเมอร์ฝีมือดีออกสู่ตลาด เพื่อแก้ปัญหาโปรแกรมเมอร์หายาก 

การพัฒนาโปรแกรมเมอร์จากนิสิต นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาและจะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จะเป็นผลดีในการทำงานที่ประหยัดเวลาการเริ่มต้นเรียนรู้ในหน่วยงาน สามารถพร้อมลงมือปฏิบัติงานเมื่อเข้าทำงานในองค์กร และสร้างสรรค์ผลงานได้ดีเยี่ยม โดยในปีที่ 8 เป้าของโครงการคือต้องการนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนไม่ต่ำกว่า 300 คน  และต้องการ นักศึกษาเข้าอบรมจำนวน 50-60 คน 
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij