13 มิถุนายน 2021

เซ็นทรัลกรุ๊ป ลุยแผนความยั่งยืน ปัดกวาดขยะ ดูแลสิ่งแวดล้อม

03 Jun 2019 10:40 น.
อ่าน 435 ครั้ง

เซ็นทรัลกรุ๊ป ลุยแผนความยั่งยืน ปัดกวาดขยะ ดูแลสิ่งแวดล้อม

การ “ลดขยะ ปรับภูมิทัศน์ ฟื้นฟูป่า” ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่กลุ่มเซ็นทรัลพยายามดำเนินการ แต่ครั้งนี้ เซ็นทรัลขอโฟกัสแบบตรงจุดและจริงจัง ผ่านโครงการ Central Group Love the Earth ซึ่งมีเป้าดำเนินการถึงปี 2030 และกำลังจะทำแผนต่อไปอีกอย่างต่อเนื่อง

เซ็นทรัลกรุ๊ป ลุยแผนความยั่งยืน ปัดกวาดขยะ ดูแลสิ่งแวดล้อม

“ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และที่ปรึกษา Central Group Sustainability บอกว่า กรอบความคิดที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน คือ การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว การคำนึงถึงผลประโยชน์ของคนส่วนรวม และการสร้างธุรกิจเติบโตทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพทั้งของเก่าและใหม่ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งกลุ่มเซ็นทรัลจัดการกับสิ่งเหล่านี้ภายใต้ 4 เสาหลัก คือ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Waste Management) และ การบริหารห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Management) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนแก่คนรุ่นหลังต่อไป ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์การสหประชาชาติ 4  ข้อ ได้แก่ ด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SDG13), การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน (SDG12), การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน (SDG11), การมีนํ้าสะอาดและการมีสุขอนามัยที่ดี (SDG6)

เซ็นทรัลกรุ๊ป ลุยแผนความยั่งยืน ปัดกวาดขยะ ดูแลสิ่งแวดล้อม

“พิชัย จิราธิวัฒน์” กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ในปีนี้กลุ่มเซ็นทรัลโฟกัสในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ผ่านแคมเปญ “เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ” โดยการสร้างประโยชน์ทั้งในระดับองค์กร ชุมชน และมหภาค ผ่าน 3 โครงการหลัก ได้แก่ Journey to Zero การลดขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการดำเนินธุรกิจ 2 เรื่อง ได้แก่ การลดปริมาณขยะ (Zero Waste to Landfill) รณรงค์ลดและคัดแยกขยะจากต้นทาง ลดการใช้พลาสติก (Plastic Reduction) เช่น การรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกผ่านแคมเปญ Say No To Plastic การจัดการคัดแยกขยะ (Waste Segregation) แยกขยะเป็น 4 ประเภทตามหลักสากล และยังร่วมกับพันธมิตรในการนำขยะไปแปรรูปหรือสร้างประโยชน์ อาทิ  GEPP Sa-Ard ltd, Indorama Ventures (IVL), TPBI Public Company ltd. , การให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะให้แก่โรงเรียน ชุมชน การลดการสร้างขยะอาหาร (Food Waste) ซึ่งปัจจุบันกลุ่มเซ็นทรัลร่วมมือกับมูลนิธิเอสโอเอส (SOS) ส่งต่ออาหารจากกลุ่มเซ็นทรัล สู่น้องๆ ในมูลนิธิบ้านพระพรและบ้านราชาวดี ส่วนอาหารที่ไม่สามารถทานได้ ขณะนี้กลุ่มเซ็นทรัลกำลังเจรจากับพาร์ตเนอร์ เพื่อหาแนวทางในการแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์และก๊าซชีวภาพ 

เซ็นทรัลกรุ๊ป ลุยแผนความยั่งยืน ปัดกวาดขยะ ดูแลสิ่งแวดล้อม

อีกเรื่องคือ Zero Carbon การลดปัญหามลพิษด้วยพลังงานสะอาด การติดตั้งแผงพลังงานโซลาร์เซลบนหลังคาศูนย์การค้าในเครือ การติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) นอกจากนี้ ยังมีโครงการ Central Green การปรับภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์การค้า ในพื้นที่ 4 ตร.กม.รอบศูนย์การค้า ขณะนี้ทำไปแล้ว 31 สาขา และมีแผนจะดำเนินการอีก 24 สาขา รวมทั้งการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบ ร้านแฟมิลี่มาร์ท และยังมีโครงการ Forest Restoration ปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูผืนป่า ซึ่งมีทั้งที่ บางขุนเทียน คุ้งบางกระเจ้า ป่าน่าน เชียงราย 

เซ็นทรัลกรุ๊ป ลุยแผนความยั่งยืน ปัดกวาดขยะ ดูแลสิ่งแวดล้อม

“ดร.ประสาร” ยํ้าว่า การจะทำเรื่องเหล่านี้ให้สำเร็จ ต้องอาศัยทั้งอำนาจรัฐ แรงจูงใจกลไกตลาด และอีกเรื่องคือ จิตสำนึก ซึ่งมีการปลูกฝัง ทั้ง 3 ส่วนนี้ต้องผสมผสานกันอย่างเหมาะสมจึงจะทำให้สัมฤทธิผลได้ การออกกฎอย่างเดียวไม่สามารถทำให้สำเร็จทั้งหมดได้ สิ่งที่เซ็นทรัล กรุ๊ปทำ ก็ได้เพียงบางมิติ ทุกอย่างต้องมีความเชื่อมโยง โจทย์เหล่านี้ถึงจะแก้ได้สำเร็จ

หน้า 24 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3,474 วันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เซ็นทรัลกรุ๊ป ลุยแผนความยั่งยืน ปัดกวาดขยะ ดูแลสิ่งแวดล้อม

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend