15 ตุลาคม 2019

เปิดตัวเครือข่ายคลัสเตอร์ดิจิทัลเชียงใหม่ขับเคลื่อนเมืองไอที

20 May 2019

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จับมือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวเครือข่ายคลัสเตอร์ดิจิทัลเชียงใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนเชียงใหม่เมือง IT เทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล” ใน “มหกรรมสุดยอดเทคโนโลยีดิจิทัลล้านนา 2019”คาดช่วยกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 20 ล้านบาท

นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัล พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ “กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมาย (กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล จังหวัดเชียงใหม่)” โครงการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภาคเหนือตอนบนสู่ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ 2562 

เพื่อสร้างและเชื่อมโยงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและกลไกการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในรูปแบบเครือข่ายคลัสเตอร์เกิดการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มกับผลิตภัณฑ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน อันนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของพันธมิตรธุรกิจและเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับวิสาหกิจต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ (Value Chain) เพื่อเป็นการสร้างฐานรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

สำหรับการจัดงาน “มหกรรมสุดยอดเทคโนโลยีดิจิทัลล้านนา 2019” (Lanna Digital-Tech Show 2019) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา  ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ของเครือข่ายคลัสเตอร์ดิจิทัลเชียงใหม่ (CMDH)ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการรวมตัวกันต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เกิดความตระหนัก รับรู้ และนำความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ รวมถึงชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการยกระดับและส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าได้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถสู่การแข่งขันในเวทีระดับโลก เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจ การจ้างงาน และสร้างรายได้ 

นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสดีที่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงจะได้รับความรู้ และสัมผัสสิ่งใหม่ๆ ในวงการอุตสาหกรรมดิจิทัล จากการเข้าชมงาน และยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้พัฒนาศักยภาพ ของตนเองให้สามารถแข่งขันได้ ที่สำคัญการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการSME วิสาหกิจชุมชน มาจัดแสดงจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย และเป็นช่องทางนำไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้เป็นอย่างดี 


กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแชร์ประสบการณ์บนเวที หัวข้อ ‘Success Case ธุรกิจติดอาวุธดิจิทัล’ และหัวข้อ ‘Blockchain ลดเผา ลดควัน สร้างสรรค์ชุมชนไร้มลพิษ’ โดย คุณจักรกฤษณ์ ตาฬวัฒน์ Founder of Sam Yarn Digital Agency and Seed Themes การนำเสนอผลงานนวัตกรรมเครือข่ายคลัสเตอร์ดิจิทัลเชียงใหม่ - Open Business Data Platform (BiSSFILE) ตอบโจทย์บูรณาการข้อมูล เชื่อมโยงธุรกิจ พิชิตยอดขาย ซึ่งดำเนินการนำร่องในธุรกิจกาแฟ การแชร์ประสบการณ์ AgTech : Data Monitoring Agriculture Technology โดย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ การนำเสนอธุรกิจและบริการสมาชิกเครือข่าย CMDH อาทิ Digital Marketing Trends Talk and LINE Platform ,เครื่องวัดมลพิษในอากาศ Air Tricoder,รถบังคับระบบ AR แขนกล KUKA Robot ,เครื่องชำระเงินอัตโนมัติ PayBox ,เครื่องปริ้นโมเดลสามมิติ 3D Printing ,ระบบจำลองโครงสร้างเมืองและอาคารสามมิติ 3D City Simulation , อากาศยานไร้คนขับ UAVs ,ระบบตรวจจับใบหน้าและวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ Smart Wifi & Data Analytic ,ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Security และ โปรแกรมจัดการบัญชีขั้นสูง เป็นต้น      

 

 ทั้งนี้ ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในงาน นอกจากประชาชนจะสามารถรับทราบข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ในวงการดิจิทัลแล้ว ยังสามารถเชื่อมโยงธุรกิจกับกิจการสมาชิกเครือข่ายฯ เพื่อต่อยอดธุรกิจหรือชีวิตประจำวันได้ ทั้งการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ สั่งทำสินค้าหรือบริการพิเศษล่วงหน้า ขอรับขอรับคำปรึกษาเฉพาะทางด้านดิจิทัล หรือใช้บริการกิจการสมาชิกเป็นที่ปรึกษาพิเศษด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ซึ่งคาดว่าหลังจบงาน จะช่วยกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 20 ล้านบาทไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij