“กฤษฎา”ย้ำชัด จำกัดส่งออกยางพาราตามความสมัครใจ

18 พ.ค. 2562 เวลา 6:05 น.2.0k

รัฐมนตรีเกษตรฯ ประกาศกร้าว "จำกัดส่งออกยางพารา" ครั้งที่ 6 สมัครใจ ไม่บังคับโดยกฎหมาย เพียงขอความร่วมมือเท่านั้น! ใครจะปฎิบัติก็ได้ หรือไม่ปฎิบัติก็ได้ พร้อมกับส่งเสริมการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้น สั่งทูตเกษตรทุกแห่งเร่งแปลชี้แจงทั่วโลก

“กฤษฎา”ย้ำชัด จำกัดส่งออกยางพาราตามความสมัครใจ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”  จากกรณีที่  ประเทศไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความร่วมมือโดยขอให้ภาคเอกชนผู้ส่งออกพิจารณาให้ความร่วมมือในการจำกัดการส่งออกยางพาราตามศักยภาพและความสมัครใจของออกชนแต่ละราย ไม่ได้มีการบังคับใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ควบคุมยางพ.ศ.2542 มาจำกัดการส่งออกยางพาราไปจำหน่ายยังต่างประเทศแต่อย่างใด

“กฤษฎา”ย้ำชัด จำกัดส่งออกยางพาราตามความสมัครใจ

ประกอบกับขณะนี้ประเทศไทยมีนโยบายให้ภาครัฐใช้ยางพารามาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างทำถนนและเส้นทางคมนาคมต่างๆทั่วประเทศ จึงคาดการณ์ได้ว่าตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไปประเทศจะมีการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอยู่แล้วด้วย ในระหว่างนี้ ขอให้สำนักเกษตรต่างประเทศ สำนักปลดเกษตร รวมทั้ง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.).และสำนักงานทูตเกษตรทุกแห่งเร่งแปลข้อความชี้แจงของรมว.กษ.ให้ภาคเอกชนในประเทศนั้นๆรวมทั้งในตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าในต่างประเทศทราบด้วย

“กฤษฎา”ย้ำชัด จำกัดส่งออกยางพาราตามความสมัครใจ

แท็กที่เกี่ยวข้อง