ช็อก!! “ไทย” จำกัดน้ำยางข้นครั้งแรก ผวาเวียดนามไล่บี้แย่งตลาด

17 พ.ค. 2562 เวลา 10:15 น.3.3k

สมาคมน้ำยางข้นโวยจำกัดยาง 4 เดือน พ่นพิษ 2 เด้ง  ผวาเสียตลาดให้เวียดนาม  คู่ค้าหันไปใช้ยางสังเคราะห์แทน  ประเมินยางท่วมประเทศ ลามชาวสวนกระทบหนักเปิดกรีดยางฤดูกาลใหม่ ขณะที่ "ยางแผ่น" เห็นด้วยน้ำยางข้นร่วมวงแชร์ ทำให้มีผลกระทบน้อย   ด้านบิ๊ก"วงศ์บัณฑิต" ขานรับนโยบาย เล็งอนาคตสัมพันธ์สภาไตรภาคีแน่นแฟ้น   

ช็อก!! “ไทย” จำกัดน้ำยางข้นครั้งแรก ผวาเวียดนามไล่บี้แย่งตลาด

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีการประชุมหารือมาตรการ AETS ครั้งที่ 6  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านร่วมกับผู้ส่งออกยาง 197 ราย (วันที่ 16 พ.ค.62)  ที่จะดำเนินมาตรการส่งออกยางพารา โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 20 พฤษภาคม – 19 กันยายน 2562 โดยควบคุมยาง 5 ชนิด ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน, ยางแท่ง, ยางผสม, น้ำยางข้น และยางคอมปาวด์ ขณะที่ของประเทศไทย ปริมาณรวม 126,260 ตัน

ช็อก!! “ไทย” จำกัดน้ำยางข้นครั้งแรก ผวาเวียดนามไล่บี้แย่งตลาด

โดยคำนวณจากปริมาณการส่งออกยางของกรมศุลกากร ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 19 กันยายน 2561 ส่งออกยางมากกว่า 3,000 ตันจะลดปริมาณการส่งออกลงประมาณ 10% แต่หากผู้ส่งออกรายใดได้ใช้สิทธิ์ในเดือนใดเดือนหนึ่งน้อยกว่าปริมาณที่ได้รับจัดสรรเฉลี่ยต่อเดือนสามารถนำส่วนที่เหลือไปใช้สิทธิ์ในเดือนอื่นได้ แต่ต้องไม่เกินปริมาณจัดสรรเนื้อยางที่ได้รับในช่วงดังกล่าวหรือผู้ส่งออกที่มีปริมาณการส่งออก เท่ากับหรือต่ำกว่า 3,000 ตัน สามารถส่งออกได้เท่ากับปริมาณการส่งออกยาง

  ช็อก!! “ไทย” จำกัดน้ำยางข้นครั้งแรก ผวาเวียดนามไล่บี้แย่งตลาด

อนึ่ง ผลจากที่ประชุม บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCo) ประกอบด้วยไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีมติจำกัดปริมาณการส่งออก 3 ประเทศรวม 240,000 ตัน โดยแบ่งอินโดนีเซีย 9.8 หมื่นตัน และมาเลเซีย 1.6 หมื่นตัน

ช็อก!! “ไทย” จำกัดน้ำยางข้นครั้งแรก ผวาเวียดนามไล่บี้แย่งตลาด

นายชัยพจน์  เรืองอรุณวัฒนา  นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เป็นครั้งแรกที่ไทยมีการจำกัดน้ำยางข้นด้วย ร่วมกับยางชนิดอื่นๆ มองว่าไม่ควรที่จะไปจำกัด เนื่องจากไทยเป็นผู้ผลิตรายเดียวของโลก กลายเป็นว่าเปิดโอกาสให้กับเวียดนาม เมื่อปีที่แล้วเวียดนามมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า อีกด้านหนึ่งก็จะทำให้คู่ค้าหันไปใช้ยางสังเคราะห์เพิ่มขึ้น 

ช็อก!! “ไทย” จำกัดน้ำยางข้นครั้งแรก ผวาเวียดนามไล่บี้แย่งตลาด

"ที่ผ่านมาได้พยายามชี้แจงว่าน้ำยางข้นไม่เกี่ยว ควรจะดึงเข้าไปรวมวงด้วย เพราะน้ำยางข้นเก็บได้ไม่เกิน 3 เดือน จะมีปัญหา แต่ว่าการจำกัดยางมีระยะเวลาถึง 4 เดือน ปริมาณแท็งก์เก็บก็มีจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง พ.ค.-ก.ค. เป็นช่วงที่ยางเริ่มออกมากมา ดังนั้นหากหมดโควตาส่งออกแล้วเชื่อว่าจะกระทบกับชาวสวนอย่างแน่นอน"

ช็อก!! “ไทย” จำกัดน้ำยางข้นครั้งแรก ผวาเวียดนามไล่บี้แย่งตลาด

ส่วนสถานกาณ์ยางโลกในขณะนั้นเชื่อว่าราคาจะปรับตัวขึ้นเพราะน้ำยางข้นขาด แต่ราคาในประเทศจะต่ำลง เนื่องจากน้ำยางที่ชาวสวนเปิดกรีดจะขายได้น้อยลง วันนี้ทางสมาคมให้เหตุผลไปแล้ว ซึ่งทาง กยท.ก็รับทราบดี ส่วนอีกด้านหนึ่งได้รับโควตาการส่งออกยางไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกเรียบร้อยแล้ว"

ช็อก!! “ไทย” จำกัดน้ำยางข้นครั้งแรก ผวาเวียดนามไล่บี้แย่งตลาด

แหล่งข่าวผู้ส่งออกยาง เผยว่า เห็นดีด้วยที่แบ่งโควตาให้กับน้ำยางข้น เนื่องจากจะส่งทำให้การจัดยางมีผลกระทบน้อยลง รวมทั้งปริมาณไม่มากนักหากเทียบกับครั้งที่แล้ว เรียกว่าเฉลี่ยทุกข์เฉลียสุขกันไป จะทำให้การส่งออกในภาพรวมไม่ได้กระทบมากนัก เนื่องจากปริมาณไม่มากเหมือนครั้งที่แล้ว

ช็อก!! “ไทย” จำกัดน้ำยางข้นครั้งแรก ผวาเวียดนามไล่บี้แย่งตลาด

เช่นเดียวกับท.พ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต  กรรมการผู้จัดการบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด 1 ใน 5 ผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ของประเทศ  กล่าวว่า  เป็นโอกาสและจังหวะพอดี มองว่าคราวนี้ยทางอินโดนีเซียได้มีการขอความร่วมมือให้ไทยจำกัดการส่งออกยาง หากในอนาคตมีการขอความร่วมมืออีก เชื่อว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีเป็นภาพบวกของสภาไตรภาคียางพาราจะแข็งแรงขึ้น ราคายางในอนาคตจะมีราคาเสถียรภาพมากขึ้น ส่วนราคายางที่ตกลงก่อนหน้านี้ถือว่าต่ำสุดแล้ว นับจากนี้ไปค่อนข้างมั่นใจว่าราคาจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ

ช็อก!! “ไทย” จำกัดน้ำยางข้นครั้งแรก ผวาเวียดนามไล่บี้แย่งตลาด

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รายงานสถานการณ์ราคายางวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ราคา ยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 53.25 บาท/กก. ส่วนราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา ยางแผ่นดิบไม่มียางเข้าตลาด ราคายางแผ่นรมควัน เฉลี่ยอยู่ที่ 53.40 บาท/กก. ราคายางปรับตัวตามตลาดล่วงหน้าต่างประเทศและผู้ส่งออกยางธรรมชาติของไทยมีความต้องการยางเพิ่มขึ้นเนื่องจากยางเข้าตลาดน้อยและผู้ประกอบการมีปริมาณยางคงคลังอยู่ในระดับต่ำ

ช็อก!! “ไทย” จำกัดน้ำยางข้นครั้งแรก ผวาเวียดนามไล่บี้แย่งตลาด

ประกอบกับเศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคการก่อสร้างที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งจะท่าให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพเนื่องจากภาคการก่อสร้างเป็นภาคที่ต้องการวัสดุในการก่อสร้าง จำนวนแรงงาน เป็นจำนวนมากท่าให้การจ้างงานในอนาคตเพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นในที่สุด

ช็อก!! “ไทย” จำกัดน้ำยางข้นครั้งแรก ผวาเวียดนามไล่บี้แย่งตลาด

อย่างไรก็ตามราคายางได้รับปัจจัยกดดันจากเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะสหภาพยุโรปที่อัตราการว่างงานอยู่ในระดับสูงอัตราเงินเฟ้อค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินของสหภาพยุโรปอยู่ในระดับต่ำก็ตาม อีกทั้งค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากมีปริมาณเงินไหลเข้าประเทศเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าการส่งออกของไทยจะชะลอตัวลง

แท็กที่เกี่ยวข้อง