1 มีนาคม 2021

คพ. ยกระดับคุณภาพน้ำ 59 แหล่งน้ำผิวดิน 166 พื้นที่ทะเลชายฝั่ง ภายในปี 70

11 May 2019 16:29 น.
อ่าน 1,467 ครั้ง

คพ. ยกระดับคุณภาพน้ำ 59 แหล่งน้ำผิวดิน 166 พื้นที่ทะเลชายฝั่ง ภายในปี 70

กรมควบคุมมลพิษ เดินหน้าแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำ ผ่าน 5 มาตรการ หวังฟื้นฟู 59 แหล่งน้ำผิวดิน  และ 166 ทะเลชายฝั่ง ภายในปี 2570

นายประลอง ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คพ.ได้จัดทำแผนการจัดการคุณภาพน้ำ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และได้บรรจุไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. 2561 – 2580 ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำของประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายที่จะฟื้นฟูและยกระดับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน 59 แหล่งน้ำ และทะเลชายฝั่ง 166 พื้นที่ ให้มีคุณภาพน้ำเป็นไปตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่กำหนดภายในปี 2570 ซึ่งปัจจุบันมีแหล่งน้ำผิวดินเพียง 8 แหล่งน้ำ และทะเลชายฝั่ง 82 พื้นที่ ที่มีคุณภาพน้ำเป็นไปตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่กำหนด

คพ. ยกระดับคุณภาพน้ำ 59 แหล่งน้ำผิวดิน 166 พื้นที่ทะเลชายฝั่ง ภายในปี 70

                                     ประลอง ดำรงไทย

โดยในปีนี้คพ. กำหนดพื้นที่ดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่กำหนด จำนวน 16 แหล่งน้ำ 1 พื้นที่ ประกอบด้วย ภาคเหนือ 3 แหล่งน้ำ ได้แก่ แม่น้ำน่าน แม่น้ำยม และแม่น้ำปิง ภาคกลาง 3 แหล่งน้ำ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำป่าสัก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แหล่งน้ำ ได้แก่ แม่น้ำมูล แม่น้ำชี และแม่น้ำพอง ภาคตะวันออก  7 แหล่งน้ำ ได้แก่ แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำปราจีนบุรี แม่น้ำนครนายก แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำพังราด แม่น้ำเวฬุ และแม่น้ำประแสร์ และภาคใต้  1 พื้นที่ ได้แก่ เกาะสมุย ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจสภาพแหล่งน้ำและแหล่งกำเนิดมลพิษที่สำคัญในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำและประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ที่ผ่านมา

คพ. ยกระดับคุณภาพน้ำ 59 แหล่งน้ำผิวดิน 166 พื้นที่ทะเลชายฝั่ง ภายในปี 70

แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำ ประกอบด้วย 5 มาตรการสำคัญ ได้แก่ มาตรการที่ 1 ป้องกัน ควบคุม กำกับดูแล และบังคับใช้กฎหมาย มาตรการที่ 2 ลดการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ มาตรการที่ 3 ติดตามตรวจสอบ และการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ มาตรการที่ 4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งน้ำ และมาตรการที่ 5 สร้างการมีส่วนร่วม และจิตสำนึกให้กับทุกภาคส่วน ซึ่งภายในแผนปฏิบัติการดังกล่าว ได้จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการฯ รายจังหวัดในแต่ละลุ่มน้ำ เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้แต่ละจังหวัดดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ และ ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำ คพ. จะได้จัดส่งไปยัง สทนช. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำ และคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ต่อไป

คพ. ยกระดับคุณภาพน้ำ 59 แหล่งน้ำผิวดิน 166 พื้นที่ทะเลชายฝั่ง ภายในปี 70


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend