ไฮสปีด3สนามบินจบแน่ 26 เมษา... 28 พฤษภาเข้าครม.

23 เม.ย. 2562 เวลา 11:33 น.1.0k

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่าโครงการโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ได้ประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างเดือน มี.ค. – เม.ย. 2561 โดยเบื้องต้นมีเอกชนซื้อเอกสารประมูลจํานวน 31 ราย ต่อมามีเอกชนยื่นข้อเสนอโครงการฯ 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (กลุ่ม BSR) และ (2) กลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จํากัด และพันธมิตร (กลุ่ม CPH)  
สำหรับการประเมินข้อเสนอแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 ม.ค.2562 กลุ่ม CPH เป็น “ผู้ยื่นข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทนที่ผ่านการพิจารณา” และคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้เข้าสู่ขั้นตอนการเจรจากับกลุ่ม CPH โดยประชุมเจรจาร่างสัญญาร่วมลงทุนไปแล้วทั้งสิ้น 6 ครั้ง และประชุมคณะทํางานย่อยเพื่อเจรจาสัญญาไปแล้วทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งจะบรรลุข้อตกลงในการเจรจาภายใน 26 เมษายน 2562 นี้

ทั้งนี้ ขั้นตอนการดําเนินการต่อไป 1.การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะจัดส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนที่เจรจากับผู้ผ่านการประเมินให้สํานักงานอัยการสูงสุด(อสส.)ตรวจพิจารณา โดย อสส.จะแจ้งผลการตรวจพิจารณาต่อ รฟท. 2. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(กพอ.) จะเสนอผลการคัดเลือกเอกชนผลการเจรจา และร่างสัญญาร่วมลงทุนให้ กพอ พิจารณา 3.เสนอให้ ครม. 4.รฟท.ลงนามสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือก โดยคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 256

“คณะกรรมการคัดเลือกฯจะประชุมช่วง 16.00 น.วันนี้เพื่อสรุปรายละเอียดว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรคาดว่าประเด็นหลักประเด็นย่อยไม่มีแล้ว ก็น่าจะนัดสรุปผลกับกลุ่มซีพีในวันที่ 25 เมษายนนี้ พร้อมกันนี้ยังสามารถส่งร่างสัญญาให้อสส.ควบคู่กันไปด้วย คาดว่าจะเป็นวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ พร้อมเสนอ กพอ.15 พฤษภาคม หลังจากนั้นจะเสนอครม.ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ต่อไปคาดว่าจะเลยกำหนดลงนามจากเดิมที่กำหนดไว้ในเดือนมีนาคม-เมษายนไปเป็นเดือนพฤษภาคมนี้”

แท็กที่เกี่ยวข้อง