20 ตุลาคม 2019

ทอท. เซ็น "MOU" เซ็นทรัลแล็บ ตั้งศูนย์สกรีนผักผลไม้ก่อนส่งออก

11 Apr 2019
อ่าน 853 ครั้ง


ทอท. ร่วมลงนามเอ็มโอยูกับ 'เซ็นทรัลแลป' ตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรที่เน่าเสียง่ายก่อนส่งออก ดันไทยฮับขนส่งสินค้าทางอากาศของอาเซียน

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศประมาณ 1.5 ล้านตันต่อปี โดยส่วนใหญ่ส่งผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ทั้งนี้ ร้อยละ 10 ของสินค้าดังกล่าว เป็นสินค้าทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ และดอกไม้ ซึ่งประเทศต่าง ๆ มีความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้านำเข้าประเภทนี้ เนื่องจากเป็นสินค้าเน่าเสียง่ายและอาจมีแมลงศัตรูพืชและสารตกค้างปนเปื้อน

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้แก่ผู้ส่งออกและเกษตรกรไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมกิจการโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศ ทอท. จึงได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเน่าเสียง่ายก่อนส่งออกกับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Central Labs ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการของรัฐที่ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสินค้าให้กับกลุ่มผู้ส่งออกและเป็นหน่วยงานเดียวของไทยที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

 ตามข้อตกลงดังกล่าว ทอท. และ Central Labs จะร่วมกันก่อตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก (Preshipment Inspection Center (ซึ่งเดิมเรียกว่า Certify Hub)) ภายในเขตปลอดอากร ทสภ. และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2562 รวมทั้งจะร่วมกันวางระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร (Preshipment Inspection) ตามหลักเกณฑ์ที่ประเทศปลายทางกำหนด โดย Central Labs จะเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานของประเทศปลายทาง ก่อนจะส่งสินค้าขึ้นเครื่องต่อไป ดังนั้น หากสินค้าผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ ณ ทสภ. แล้ว จะช่วยลดการสุ่มตรวจตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศได้

 

 

นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การตรวจสอบแบบ Preshipment Inspection เป็นการให้บริการเสริมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ส่งออกที่ต้องการความมั่นใจว่า สินค้าจะไม่ถูกปฏิเสธและถูกทำลาย ณ ท่าอากาศยานในประเทศปลายทาง ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก หากสินค้าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผู้ส่งออกสามารถนำสินค้ากลับไปปรับปรุงได้ โดยสินค้าไม่ถูกทำลาย รวมทั้งไม่เสียค่าขนส่งและไม่ต้องเสียค่าพิธีการศุลกากรด้วย

"การก่อตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก (Preshipment Inspection Center) ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทเอกชนหลายแห่ง ที่ให้ความร่วมมือส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ เพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทยและผู้ส่งออกให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศของอาเซียนต่อไป"

 ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij