ผบ.ตร. เซ็นเอง ย้าย "บิ๊กโจ๊ก" เข้ากรุ สตช.

06 เม.ย. 2562 เวลา 8:33 น.3.0k

มาคุยกับฐาน ทันทุกข่าวสาร แค่เพิ่มเราเป็นเพื่อน คลิกเลย!!!!! LINE : @THANSETTAKIJ 


เปิดเผยออกมาแล้วหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมามีกระแสข่าวลือว่ามีคำสั่งย้ายด่วน พลตํารวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล จาก ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  

โดยล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมามีการเปิดเผยเอกสารคำสั่งดังกล่าวแล้วว่าเป็นความจริง ซึ่งเอกสารคำสั่งลงนามโดย พลตํารวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา


เนื้อหาคำสั่งระบุว่า คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ 232/2562 เรื่อง ข้าราชการตํารวจปฏิบัติราชการ

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11  แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และข้อ 8(1) แห่งระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตํารวจไปปฏิบัติราชการ ภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2552  จึงให้ พลตํารวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 20 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตําแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามทผู้อํานวยการ ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติมอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562

แท็กที่เกี่ยวข้อง