พาณิชย์ลุยปราบนอมินี เล็ง 5 ธุรกิจ 9 จังหวัดใหญ่

28 มี.ค. 2562 เวลา 7:27 น.1.5k

 

กรมพัฒน์ เดินหน้าปราบนอมินี เล็งเป้าใหญ่ 5 กลุ่มธุรกิจใน 9 จังหวัดแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ เบื้องต้นพบนิติบุคคลฝ่าฝืนไม่ทำตามหนังสือเรียก 24 ราย ขู่โทษหนัก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นอกจากมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการจดทะเบียนธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแล้ว ยังมีหน้าที่ป้องปรามกลุ่มนักธุรกิจตัวแทนต่างชาติ(นอมินี) ที่เข้ามาหาผลประโยชน์ในเมืองไทยอย่างผิดกฎหมาย

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ปีนี้กรมจะเร่งปราบปราบธุรกิจนอมินีที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศ ในพื้นที่จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ โดยวางแผนจะลงพื้นที่ตรวจสอบ 8 ครั้งในปีนี้ ใน 9 จังหวัดใหญ่ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ พัทยา ตราด กรุงเทพฯ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี เริ่มในเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคมนี้

ที่จับตาเป็นพิเศษมี  5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องกับท่องเที่ยว, ธุรกิจค้าที่ดิน อสังหา ริมทรัพย์ และการถือครองอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจที่เกี่ยว ข้องกับการเกษตรธุรกิจขนส่งสินค้าและธุรกิจโฆษณา

“จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ภูเก็ต และเชียงใหม่ แม้จะยังไม่มีการกระทำผิดเข้าข่ายนอมินี แต่ก็มีนิติบุคคลที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก 24 รายที่ได้ดำเนินคดีฐานฝ่าฝืนไม่ส่งเอกสารตามที่เรียกตรวจสอบตาม ม.36ว.2 ประกอบ ม.40 แห่ง พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหมายเหตุในหนังสือรับรองว่านิติบุคคลนี้ไม่จัดส่งบัญชีและ/หรือไม่ชี้แจงการจัดทำบัญชีรอบปีบัญชี 2560 โปรดใช้ความระมัดระวังในการทำนิติกรรม”

กรมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มข้น ซึ่งจะทำให้สามารถจัดการกับผู้ที่กระทำผิดได้ ทั้งนี้หากพบว่าเป็นนอมินี คนไทยถือหุ้นแทน รวมทั้งกรรมการบริษัทก็ต้องรับผิดด้วย ซึ่งจะมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 1 แสน-1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

หน้า 13 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับ 3,456 วันที่ 28-30 มีนาคม 2562