ค่าฝุ่นละอองภาคเหนือเพิ่มขึ้นทุกสถานี สั่ง "งดเผา" เด็ดขาด! ถึง 30 เม.ย.

12 มี.ค. 2562 เวลา 7:51 น.700

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 12 มี.ค. 2562 ณ เวลา 09.00 น. พบว่า ค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานทุกสถานี เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ–มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดง 10 พื้นที่ (คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ) และพื้นที่สีส้ม 7 พื้นที่ (คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) ค่า PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 58-146 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ค่า PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 81–194 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.)
 นายประลอง กล่าว่า คพ. ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือกับทางประเทศเมียนมา เพื่อควบคุมการเผาในที่โล่ง ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ส่งผลกระทบข้ามแดน พร้อมทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ แจ้งเตือนคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบ–มีผลกระทบต่อสุขภาพ และขอให้จังหวัดกำกับดูแลและควบคุมการเผาในที่โล่งอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองจนเกินมาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อประชาชน พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชน เร่งรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ขอความร่วมมืองดการเผาอย่างเด็ดขาดตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2562 หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายและระดมสรรพกำลังเครือข่ายภาคประชาชนให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการแจ้งเหตุเพื่อยุติปัญหาตั้งแต่ต้นทาง
 นายประลอง กล่าว่า ในกรณีที่ประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่ปริมาณฝุ่นละอองมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก ใจมีเสียงวี้ด ใจสั่น คลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ แน่นหน้าอก ให้รีบพบแพทย์ ผู้มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างน้อย 5 วัน ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ air4thai และแอพลิเคชัน air4thai