16 ตุลาคม 2019

สภาสตรีฯ ร่วมกับ พม. จัดงาน "วันสตรีสากล" เชิดชูสตรีดีเด่น-ส่งเสริมศักยภาพสตรีทุกมิติ

08 Mar 2019
อ่าน 909 ครั้ง

สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมฯ จัดงานวันสตรีสากล เพื่อเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่นและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรีทุกมิติ ยกสตรีเป็นรากฐานสำคัญสถาบันครอบครัวและประเทศชาติ

วันที่ 8 มี.ค. 2562 - ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ 26 เป็นประธานเปิดการเสวนาเชิดชูเกียรติ "ระบบการคุ้มครองทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน" เนื่องในวันสตรีสากล โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสวนาในหัวข้อ "การเสริมสร้างศักยภาพสตรีและเด็กหญิง" และนายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในหัวข้อเรื่อง "กฎหมายเพื่อสตรีไทยแลนด์ 4.0" และนางสาวปิยนุช วุฒิสอน เลขาธิการ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในหัวข้อ "ความสำคัญในเรื่อง สตรีและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"
 นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เสวนาในหัวข้อ "สตรีกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" และสตรีผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ นางนิตยา ลักษณวิสิษฐ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำพริกนิตยาและนิตยาไก่ย่าง ที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศและในระดับสากล ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดเสวนาครั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรี บุคคล หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนผสานพลังกับทุกภาคส่วนของสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาประเทศ อันจะนำไปสู่สังคมความเสมอภาคและสันติสุขอย่างยั่งยืนตามมติที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 8 มี.ค. ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล และตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่ "ความมั่นคง มั่งคั่งและ ยั่งยืน" ด้วยการสร้างพลังทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายโอกาสแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นธรรม นำไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งการเสวนาในวันนี้ได้มีการให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นร่วมกัน
 "สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมผลักดัน พัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกมิติ และมุ่งหวังกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีที่เป็นรากฐานกำลังสำคัญของสถาบันครอบครัว อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้สตรีสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม" ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ กล่าว

โอกาสนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้มอบหมายให้สภาสมาคมสตรีแห่งชาติดำเนินการคัดเลือกและพิจารณาเสนอชื่อสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่าย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อประกาศเกียรติคุณในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 จำนวน 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุษา ทิศยากร ประเภทบุคคลภาครัฐ และ ดร.เพ็ญศักดิ์ จักษุจินดา ประเภทบุคคลภาคเอกชน
 
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij