16 ตุลาคม 2019

ปิดทาง 'ซีพี' เรียกเพิ่ม! ทีโออาร์ห้ามรถไฟเสียประโยชน์

08 Feb 2019
อ่าน 1049 ครั้ง
080262-1531

เปิดเอกสารทีโออาร์รถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน 2.2 แสนล้าน ซองที่ 4 ห้ามเสนอเงื่อนไขที่รถไฟเสียประโยชน์ ทำให้กรรมการหมดทางช่วย ข้อเสนอ "รัฐจ่ายเงินปีแรก-รับประกันกำไร-เงินกู้ดอก 4%" ขัดไปหมด

การต่อรองเงื่อนไขร่างสัญญาโครงการก่อสร้างรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน ระหว่างคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการที่มี นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เป็นประธานคณะกรรมการ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร หรือ กลุ่มซีพี ท่ามกลางกระแสข่าวเอกชนยื่นข้อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา 11 ข้อ เช่น การให้รัฐค้ำประกัน ผลตอบแทนโครงการ 6.75% ให้รัฐจ่ายเงินสนับสนุนในปีแรก จากเดิมชำระเมื่อสร้างเสร็จเป็นเวลา 10 ปี ขอสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 4% ปรับโครงสร้างลอยฟ้าเป็นระดับดิน และเปลี่ยนแนวเส้นทาง


เจริญขี่รถไฟ

ทีโออาร์ปิดช่องซีพี

"ฐานเศรษฐกิจ" ตรวจรายละเอียดในประกาศเชิญชวนการคัดเลือกเอกชน การร่วมลงทุนกับเอกชนในกิจการของรัฐ หรือ ทีโออาร์ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
พบว่า ในทีโออาร์ระบุชัดเจนเกี่ยวกับการเจรจองซองที่ 4 "การเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการ" ว่า จะต้องเป็นข้อเสนออื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการและการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่ประกอบด้วยข้อเสนอที่จะส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มปริมาณผู้ใช้บริการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน รวมทั้งข้อเสนออื่น ๆ เช่น การเพิ่มส่วนต่อขยาย การก่อสร้างสถานี เป็นต้น

นอกจากนี้ ในทีโออาร์ยังกำหนดเงื่อนไขไว้ชัดเจนเกี่ยวกับที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการที่ รฟท. จะชำระว่าจะแบ่งชำระให้แก่เอกชนคู่สัญญาเท่ากันทุกปีต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 10 ปี และเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการ ตามผลการดำเนินงาน เกณฑ์ประเมินผลผลิตที่เอกชนต้องส่งมอบ และระดับในการบริการและระยะทางของการเดินรถ โดยจะเริ่มชำระเงินดังกล่าวภายหลังเอกชนคู่สัญญา เริ่มต้นการให้บริการเดินรถและบำรุงรักษาโครงการเกี่ยวกับรถไฟแล้ว


P1-INFO-3442A

กรณีมีเหตุจำเป็น อาจให้ทยอยจ่ายเงินดังกล่าวให้เอกชน คู่สัญญาหลังจากเริ่มเปิดเดินรถไฟความเร็วสูงบางส่วน โดยแบ่งจ่ายเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการตามระยะทางของการเดินรถไฟความเร็วสูง โดยในกรณีดังกล่าวคณะกรรมการนโยบายจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป

"การที่กลุ่มซีพีเสนอให้มีการค้ำประกันกำไร จ่ายเงินสนับสนุนในปีแรก รวมทั้งขอสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ จึงไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในทีโออาร์"

 

เพิ่มเพื่อน

ขณะเดียวกัน ในทีโออาร์ยังระบุชัดว่า การพิจารณาข้อเสนอซองที่ 4 ข้อเสนออื่น ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการคณะกรรมการคัดเลือกสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาข้อเสนอซองที่ 4 หรือไม่ก็ได้ รวมทั้งยังสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการคัดเลือกเอกชน โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ได้ ขณะที่ ข้อ 65 ระบุว่า ภาครัฐไม่ให้การค้ำประกันทางการเงิน รฟท. หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐบาลไทย จะไม่ให้การค้ำประกันเงินกู้ หรือ ภาระหนี้สินอื่นใดของผู้ร่วมลงทุน

 

วรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการผู้ว่าการ รฟท. วรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการผู้ว่าการ รฟท.

รฟท. ไม่รับข้อเสนอซีพี

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการผู้ว่าการ รฟท. แถลงผลการพิจารณาซองที่ 4 ว่า คณะกรรมการไม่สามารถให้กลุ่มซีพีผ่านการพิจารณาในซองที่ 4 ข้อเสนอเพิ่มเติมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการได้

"ข้อเสนอที่ซีพีเสนอมามีหลายประเด็น ทั้งเรื่องส่วนต่อขยายไปถึง จ.ระยอง, ข้อเสนอด้านการเงิน, การทำเส้นทางเชื่อมการขนส่งประชาชนมาใช้บริการ เป็นต้น แต่ รฟท. ยังไม่ตัดสินใจอะไร เพราะเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ขอประกอบเพิ่มเติมเข้ามาจะทำให้รัฐจ่ายมากขึ้นไม่ได้ ประเด็นบางเรื่องจึงเปิดเผยไม่ได้ เพราะจะกระทบกับรายละเอียดอื่น ๆ อีกด้วย"

สำหรับการร่วมลงทุนกับเอกชนในกิจการของรัฐ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน มูลค่าการลงทุนรวม 2.2 แสนล้านบาท ประกอบด้วย 3 โครงการที่เกี่ยวข้อง คือ

1.โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีขนส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง

2.โครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง-บางซื่อ-พญาไท

3.โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-ระยอง

โครงการนี้เอกชนคู่สัญญามีหน้าที่ในการดำเนินงานการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับรถไฟ งานโยธาร่วมของโครงการอื่น งานการจัดหาแหล่งเงินทุน และงานการให้บริการเดินรถและบำรุงรักษาโครงการเกี่ยวกับรถไฟ


……………….

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3,442 วันที่ 7 - 9 ก.พ. 2562 หน้า 01-02

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ร.ฟ.ท. หัก 'ซีพี' ยืดจ่ายค่าเช่าที่ดินไฮสปีด
ที่นี่ไม่มีความลับ : รถไฟความเร็วสูง  รฟท.อย่า "ตุกติก" ช่วยซีพี!


เพิ่มเพื่อน
บาร์ไลน์ฐาน


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij