14 พฤษภาคม 2021

UBCD ผนึกกลุ่มอีสานใต้ จัดใหญ่ “U Expo Smart City 2018”

08 Dec 2018 17:05 น.
อ่าน 644 ครั้ง

UBCD ผนึกกลุ่มอีสานใต้  จัดใหญ่ “U Expo Smart City 2018”

 

 

ฮอตส่งท้ายปี 61 ด้านส่งเสริมการพัฒนาเมืองและร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่โซนอีสานใต้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผนึกความร่วมมือโครงการผู้นำนักธุรกิจ SMEs จัดงานมหกรรมแสดงสินค้า “ U Expo Smart City  2018” ดีเดย์ 21-25 ธ.ค.นี้เทียบเชิญ “อุตตมะ” ประธานเปิดงาน ยกไฮไลท์ของดีอีสานใต้ร่วมออกงานเพียบ

นับเป็นอีกหนึ่งมิติความร่วมมือครั้งสำคัญเมื่อสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ สกว.ผนึกอุบลราชธานีพัฒนาเมือง และกลุ่มอีสานใต้พัฒนาเมือง ร่วมกับ ม.ราชภัฎอุบลราชธานี กำหนดจัดงานมหกรรมแสดงสินค้า เอสเอ็มอีครั้งที่ 1 โดยปีนี้ยึดพื้นที่ 5 โซนทุ่งศรีเมืองจัดอย่างยิ่งใหญ่

นายศิวัช ภูธนแสงทอง ประธานคณะกรรมการ บริษัท อุบลราชธานีพัฒนาเมือง จำกัด (UBCD) เปิดเผยว่า ร่วมกับกลุ่มอีสานใต้พัฒนาเมือง และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี พร้อมด้วยโครงการผู้นำนักธุรกิจ SMEs กำหนดจัดงานมหกรรมแสดงสินค้า “U Expo Smart City ที่อีสานใต้ 2018 ครั้งที่ 1 ” ขึ้นในวันที่ 21-25 ธันวาคม 2561 ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ในครั้งนี้จะเปิด 5 โซนทุ่งสีเมืองให้เอสเอ็มอีขายฟรีทั้งหมด วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าในระดับฐานรากให้มีการขยายตัวจากรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายสินค้า อีกทั้งยังส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกัน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนเชื่อมโยงธุรกิจเข้าหากันอีกทางหนึ่งด้วย

S__6537221

โดยในครั้งนี้เป็นการแสดง และจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs อีสานใต้ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี, ยโสธร, อำนาจเจริญ, ศรีสะเกษ, สุรินทร์ และมุกดาหาร ด้วยสินค้านวัตกรรม, เทคโนโลยี, IT, Start up, ยานยนต์, การศึกษา และอื่นๆ กว่า 700 บูธ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), กระทรวงอุตสาหกรรม, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( สนช.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอีกหลายหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงได้ซื้อสินค้าคุณภาพดี ราคาพิเศษ ผู้ประกอบการได้พบแหล่งทุน และผู้ประกอบการค้าทั้งในและต่างประเทศ

S__6537223

อีกทั้งภายในงานยังมีการแสดงหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเสวนาจากนักพูดชั้นนำของเมืองไทย, การแสดงโปงลาง และนาฏศิลป์ท้องถิ่น, Esarn Fasion Show, การสาธิตการประกอบอาชีพจากกลุ่มชุมชนต่างๆ, การแสดงกลุ่มท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี, นิทรรศการผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองแต่ละท้องถิ่น, นิทรรศการ Smart City เป็นต้น

โดยคณะกรรมการบริษัท อุบลราชธานีพัฒนาเมือง ได้จัดแถลงข่าวแสดงความพร้อมและสร้างการรับรู้ให้ประชาชนอย่างทั่วถึงขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2561  ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ มีผู้ร่วมแถลงข่าว ดังนี้ คือ นายสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายวิเชียร์  ฤกษ์พัฒนกิจ ที่ปรึกษาสถาบันอาหาร ปลาแม่น้ำสุดยอดความอร่อย พร้อมเป็นธงนำต่อไปในหลายๆด้าน

S__6537224

ทั้งนี้นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า อุบลราชธานีมีแผนพัฒนาเมืองสมาร์ทซิตี้ภายใน 10 ปีนี้ ซึ่งเอ็มอีจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีตามไปด้วย การจัดในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมาเที่ยวชมสิ่งใหม่ของเอสเอ็มอีในอุบลราชธานี ร่วมกับสถาบันการศึกษาคิดค้นนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมวางรูปแบบ การร่วมมือสถาบันการเงินต่างๆ พร้อมกับภาคอุตสาหกรรมเข้าไปสนับสนุนการผลิตให้ได้รูปแบบที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย อุบลราชธานีมีอาหารหลากหลายเมนูให้ลิ้มลอง

สอดคล้องกับที่นายสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า เครือข่ายภาครัฐอยู่ระหว่างการเร่งผลักดัน 700 บูธจะมีการคัดเลือกเฟ้นหาสุดยอดไปต่อยอดต่อไป สร้างรายได้เพิ่มให้เอสเอ็มอีมากขึ้น รักแผ่นดินผ่านการพัฒนาชุมชน ชวนคนมากันมาก ๆเป็นต้นแบบที่ร่วมพัฒนาเมือง

S__6537225

ประการสำคัญภาคการตลาดถือว่าเป็นหัวใจของธุรกิจเอสเอ็มอีสร้างรายได้ และยังมีกลไกที่สสว.เดินหน้าพาเอสเอ็มอีไทยไปสู่อนาคตที่ดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้เอสเอ็มอีไทย การพัฒนาภาคการผลิตยังให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง คาดว่างานในครั้งนี้จะทำให้รายได้สะพัดในพื้นที่ได้ไม่มากก็น้อย  ปี 2562 ยังมีแผนนำกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไปูลู่ทางการตลาดในประเทศ พร้อมกับจะใช้ระบบดิจิทัลเป็นเครื่องมือทางธุรกิจในการยกระดับการพัฒนาผู้ประกอบการ

“ปีนี้หลายคนยังคงต้องปรับตัวเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสูงและรวดเร็วมาก ช่วงที่ผ่านมามีข้อมูลว่าส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะซื้อขายเฉพาะในประเทศไทยราว 90% แต่ล่าสุด1-2 ปีนี้นี้พบว่าลดเหลือ 60% นั่นเท่ากับว่าก้าวไปสู่ตลาดต่างประเทศมากขึ้น ตัวเลขที่สสว.ทำเป็นผลงานไว้ปีล่ะใช้งบประมาณปีละ 1,200 ล้านบาท แต่ปี 2560 พบว่าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากถึง 3,600 ล้านบาท ปี 2561 ทำได้กว่า 4,600 ล้านบาท ซึ่งปี 2562 คาดว่าจะทำได้มากถึง 5 เท่า”

S__6537226

ด้านนายยอดยุทธ  เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมางานหลักของอุบลราชธานี คือ แห่เทียนเข้าพรรษา แต่ต่อไปนี้จะมีงานใหญ่เพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานแสดงสินค้า “U Expo Smart City ที่อีสานใต้ ดังนั้นการพัฒนาเมืองทันสมัยจึงจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ร่วมกันขับเคลื่อนทั้ง 25 อำเภอ 226 ตำบล โดยยังไม่รวมอีก 5 จังหวัดอีสานใต้

“เชื่อว่างานมหกรรมครั้งนี้จะช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงความท้าทาย หากมองยุทธศาสตร์ 20 ปีของอุบลราชธานีจะเป็นตัวเชื่อมโยงการพัฒนาอุบลราชธานีได้อย่างมาก ปัจจุบันที่อุบลฯมีการเลี้ยงกุ้งออร์แกนิค ราคาแพงกว่า สามารถนำไปพัฒนาได้อีกหลากหลายเมนูที่จะต้องเร่งส่งเสริมให้มากขึ้น เช่นเดียวกับอีกหลายรายการต้องเร่งส่งเสริม สร้างกลไกส่งเสริมกันทุกภาคส่วน เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าให้ดีกว่าทุกปีที่ผ่านมา ดังนั้น งานมหกรรมแสดงสินค้า “U Expo Smart City ที่อีสานใต้จึงเป็นความหวังของชาวอุบลฯและอีก 5 จังหวัดในโซนอิสานใต้”

S__6537220

นายธีระชัย จึงวัฒนาภรณ์ ประธานกลุ่มบริษัท อุบลราชธานีพัฒนาเมือง จำกัด กล่าวว่าอุบลราชธานีมีตำนานมานาน การสร้างเมืองฐานรากต้องเข้มแข็ง รากหญ้าจึงต้องเข้มแข็ง ซึ่งอุบลราชธานีต้องเร่งยกระดับการพัฒนาเช่นอีกหลายเมือง มีความจำเป็นต้องเร่งพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาธุรกิจระดับเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มคุณภาพมาตรฐานรักการตลาดสินค้าค่อยๆขยายจากกลุ่มเล็กๆไปสู่กลุ่มใหญ่

“หลังจากการงานยังจะต่อยอด และเป็นก้าวแรก ที่จะต้องเดินหน้าต่อเนื่องไปอีก มีคนรุ่นใหม่เข้ามาดำเนินการ มุ่งการไปเปิดห้างในตลาดโลกภายใน 1-2 ปีนี้และจะมีตัวชี้วัดความเจริญของ 6 จังหวัดภาคอิสานใต้ให้ชัดเจนด้วย”

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend