เนรมิต 10 เมืองแห่งการเดิน เอกชนลงขันเดินหน้าลุย หวังสร้างงานใหม่ 2 เท่า

24 พ.ย. 2561 เวลา 2:53 น.644
สมาคมการผังเมืองไทย ผนึกสกว. และ 10 เทศบาล 10 บริษัทพัฒนาเมือง ปั้นศูนย์เศรษฐกิจเมืองแห่งการเดินมาตรฐาน LEED คาดสร้างงานใหม่กว่า 2 เท่า ขยายการลงทุนไม่น้อยกว่า 20 เท่า

นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย ในฐานะหัวหน้าคณะผู้วิจัยโครงการการศึกษากลไกเชิงพื้นที่โดยการวางแผนและการออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า โครงการได้บรรลุข้อตกลงกับ 10 เทศบาล 10 หัวเมืองหลักและ 10 บริษัทพัฒนาเมือง ประกอบด้วยบริษัท เชียงใหม่นครพิงค์ จำกัด บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด บริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด บริษัท โคราชพัฒนาเมือง จำกัด บริษัท อุบลราชธานีพัฒนาเมือง จำกัด บริษัท สงขลาพัฒนาเมือง จำกัด และบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ดำเนินโครงการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูถนนสีเขียวสนับสนุนเมืองแห่งการเดิน

ในส่วนของเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองสระบุรี เทศบาลนครระยอง เทศบาลนครสมุทรสาคร เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลนครหาด ใหญ่ และเทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต

โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมในการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูศูนย์เศรษฐกิจใจกลางเมือง ด้วยการฟื้นฟูถนนสายหลักในย่านเศรษฐกิจ เพื่อกระตุ้นการลงทุน เป็นแหล่งจ้างงาน และย่านพาณิชยกรรมผสมผสานที่อยู่อาศัย ให้มีความยั่งยืน ซึ่งตามแผนคาดหวังให้เกิดสร้างงานใหม่ไม่น้อยกว่า 2 เท่า และการขยายกิจการหรือการลงทุนใหม่ไม่น้อยกว่า 20 กิจการต่อศูนย์ในช่วงระยะแผน 5 ปี

พร้อมกับสร้างพื้นที่เมืองแห่งการเดิน ตามเกณฑ์เมืองสีเขียว หรือมาตรฐาน LEED-ND ทั้งนี้ จะดำเนินการพร้อมกันในพื้นที่ 10 หัวเมืองหลัก ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ สระบุรี ระยอง สมุทรสาคร อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี สงขลา และภูเก็ต

MP31-3420-A

สำหรับกระบวนการปรับปรุงฟื้นฟูศูนย์เศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น 5 ระยะ เริ่มจากระยะแรก จะเป็นการระดมความคิดเห็นและ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การปรับปรุงฟื้นฟูศูนย์เศรษฐกิจจากผู้ประกอบการ เจ้าของที่ดิน ประชาชนที่อยู่อาศัยและผู้มีถิ่นทำงานภายในศูนย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมการออกแบบปรับปรุงกาย ภาพถนนและภูมิทัศน์เมือง

ระยะที่ 2 จัดตั้งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูเมืองระดับพื้นที่ (Local crowdfunding) ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและกายภาพถนนให้เหมาะสมกับการเป็นเมืองแห่งการเดิน เริ่มจากถนนสายหลักที่ได้รับคัดเลือกเป็นถนนนำร่อง ระยะที่ 3 เป็นการรื้อย้ายสาธารณูปโภค การปรับปรุงทางเท้า ระยะที่ 4 การปรับปรุงฟื้นฟูสภาพด้านหน้าอาคาร และสภาพแวดล้อมย่านพาณิชยกรรม และระยะที่ 5 การประเมินผลและการปรับปรุงแผนและระบบปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่เมืองแห่งการเดินในฐานะที่เป็นใจกลางศูนย์กลางความเจริญและแหล่งงานสำคัญของจังหวัด

“เดือนธันวาคมนี้ จัดประชุมทำความเข้าใจโครงการเดือนมกราคม 2562 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำ ยุทธศาสตร์การปรับปรุงฟื้นฟูศูนย์เศรษฐกิจ การเลือกพื้นที่นำ ร่องและแนวคิดการออกแบบ พร้อมการออกแบบแนวคิดการปรับปรุงฟื้นฟู และเดือนกุมภาพันธ์- มีนาคม ให้แต่ละบริษัทพัฒนาเมืองจัดกิจกรรมวิ่งระดมทุน และ เดือนพฤษภาคม 2562 การประชุมใหญ่วิชาการการปรับปรุงฟื้นฟูศูนย์เศรษฐกิจ การประเมินและทบทวนผล พร้อมการวางแผนปฏิบัติการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์เมือง”

หน้า 31 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3420 ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง