10 พฤษภาคม 2021

พื้นที่รอยต่อ กทม. ส้มหล่น! โยธาฯ ส่งซิกปรับ "ผังเมืองโซนตะวันตก" รับรถไฟฟ้า

20 Nov 2018 12:05 น.
อ่าน 910 ครั้ง

พื้นที่รอยต่อ กทม. ส้มหล่น! โยธาฯ ส่งซิกปรับ "ผังเมืองโซนตะวันตก" รับรถไฟฟ้า

กรมโยธาฯ ลุยปิดประกาศ 15 วัน กรณีปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพฯ-ปริมณฑลเชื่อมพื้นที่ไร้รอยต่อ จับตาวงเวียนใหญ่-บางแค-บางบัวทอง บูมพัฒนาเมือง

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า กรมเร่งปิดประกาศ 15 วัน กรณีการปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ที่ยกร่างใกล้แล้วเสร็จ เพื่อให้พื้นที่เชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวแบบไร้รอยต่อ สำหรับแนวทางของผังเมืองรวมกรุงเทพฯ นั้น มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครและหัวเมืองหลัก เมืองรอง ให้เกิดการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะศูนย์กลางเมืองและรอบสถานีขนส่งมวลชน ให้เกิดการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า ง่ายต่อการเดินทาง และเกิดการจ้างงานให้คนในพื้นที่ได้มากที่สุด และไม่ให้เกิดผลกระทบด้านการจราจร

 

มณฑล สุดประเสริฐ มณฑล สุดประเสริฐ

"ในเรื่องนี้สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานครได้ประเมินผลของผังดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งคณะกรรมการ (บอร์ด) ผังเมืองเห็นชอบอนุมัติให้ปรับปรุงผังใหม่ คาดว่าภายในต้นปี 2562 จะติดประกาศ 15 วัน ให้ประชาชนได้ทราบก่อนที่จะมีการประชุมรับฟังความเห็นกันต่อไป"

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวอีกว่า ในเบื้องต้นได้ให้ข้อกำหนดที่ผ่อนปรนมากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารอบสถานีขนส่งมวลชน เพื่อสามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น รอบสถานีจะเน้นให้เกิดการอยู่อาศัย การพัฒนาพาณิชยกรรม ซึ่ง กทม. และกรมโยธาฯ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะหากยังปล่อยให้เกิดการกระจายตัวไปในแนวราบ จะก่อให้เกิดปัญหาการเดินทาง คนจะไปอยู่นอกเมืองและเดินทางเข้ามาในเมืองจะกระทบต่อต้นทุนการเดินทาง ดังนั้น ผังเมืองรวมจึงจะเน้นส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินในเมืองอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะย่านศูนย์กลางพาณิชยกรรมของเมือง

ในส่วนที่ระบบรถไฟฟ้าของสายต่าง ๆ ได้เตรียมเปิดให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น สายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยาย ไปสู่ถนนเพชรเกษม หรือ สายสีชมพู ขยายไปสู่ถนนรามอินทรา สายสีเหลือง ขยายไปสู่ถนนศรีนครินทร์ ซึ่งโซนเหล่านี้ยังจัดว่าเป็นพื้นที่สีเขียวนั้น ยังคงจับตามองว่า แนวป้องกันนํ้าท่วมต่าง ๆ ยังมีความจำเป็นต้องกันพื้นที่ไว้อีกหรือไม่ อาจจะมีการปรับเป็นบางพื้นที่บางโซนรองรับ เพื่อขยายโนดของการพัฒนาพื้นที่ได้เพิ่มมากขึ้น

 

 เพิ่มเพื่อน

"โซนพื้นที่วงเวียนใหญ่ บางแค บางบัวทอง หรือ ศูนย์คมนาคมตากสิน ช่วงจุดตัดถนนราชพฤกษ์กับกัลปพฤกษ์ในฝั่งธนบุรี ซึ่งจัดเป็นพื้นที่โซนตะวันตกของกรุงเทพฯ ยังจัดเป็นพื้นที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองได้ ดังนั้น หากพื้นที่โซนใดควรจะสงวนก็จะคงไว้ต่อไป ส่วนในอนาคตหากยังสามารถเปิดพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาอย่างคุ้มค่าได้อีก ก็ควรนำมาดำเนินการ"

อธิบดี กล่าวอีกว่า ดังนั้น เนื่องในวันผังเมืองโลกปีนี้ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับสภาวะของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การพัฒนาเมืองกับผังเมืองจึงต้องตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

"การวางผังและจัดทำผังเมืองเป็นการกำหนดกรอบนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ที่จำเป็นต้องสอดคล้อง เชื่อมโยง และถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาจากระดับประเทศ ภาค จังหวัด ลงไปสู่พื้นที่ระดับชุมชน เพื่อเป็นกรอบแนวทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาการตั้งถิ่นฐาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบท ดังนั้น เป้าหมายการพัฒนาเมือง โดยมุ่งผลความสำเร็จด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว จึงไม่ใช่คำตอบอย่างแท้จริง การพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมกันคิดและเสนอแนวทาง"


หน้า 12 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่38 ฉบับที่ 3,417 วันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

595959859

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend